Nya gymnasiebyn: Tidsplanen

I sommar renoveras alltså gångarna och hus C klart. Hus E blir klart enligt tidsplanen nedan.

I sommar kommer även den bärande konstruktionen till nyproduktionsdelen av hus H att göras klart. Allt för att vi skall slippa höra det pålningsarbete som måste göras, då vi har vår verksamhet igång. Ni som har koll på ritningarna vet då att i och med att den konstruktionen kommer upp på Sporthallsgården, bygger vi igen fönsterpartier på personalrum på G 300, G 400- institution/framtida klassrum, G 500- klassrum, I 300 klassrum, I 400 klassrum och I 500 klassrum och grupprum.

Tidsplanen ser i dagsläget ut som följer:

Sommar 2012

 • Renovering av hus C klar 2012-08-31 och renovering av korridor D och F klar 2012-08-19.
 • Stålkonstruktion bärverk hus H klar 2012-08-31.

Hösten 2012

 • Ombyggnation och renovering av hus E klar v 43.
 • Detaljprojektering av hus B måste göras klar.
 • Detaljprojektering av hus A startar.
 • Byggnation av hus H.

Våren 2013

 • Byggnationen av hus H inklusive dockning till befintliga korridorer klar v 9. Tömning och flytt ur B-300 och B-400 sker v 10.
 • Renovering av hus B startar v 11. Klart 2013-08-31.
 • Renovering av hus A- startar v 18. Klart 2013-08-31.
 • Detaljprojektering hus I, K, M görs.
 • Fönsterbyten i hus A, B och C genomförs under hela år 2013. (Kan ev starta hösten 2012).

Hösten 2013

 • Tillbyggnad mellan hus I och Hus M görs.
 • Renoveringar I300, K300 och M300 görs.
 • Detaljprojektering hus X görs.

Våren 2014

 • Byggnation hus X.
 • Tillbyggnad hus K görs.

Hösten 2014

 • Byggnation hus X.
 • Renovering hus L och M 400 görs.
 • Kommunikationsytor mellan hus X och hus E börjar byggas.

Våren 2015

 • Byggnation hus X.
 • Kommunikationsytor mellan hus X och hus E görs klart.
 • Förberedelser för utvändiga markarbeten, skolgård mm görs. Färdigställs under sommaren och hösten 2015.

(Ovan med reservation för ändringar)

Som ni ser finns det en del att planera för, men det innebär ju också att vi successivt får en bättre undervisningsmiljö.