Ökat elevinflytande genom ny idéhantering

Jämtlands Gymnasium har avtalat med IT-företaget Idea2innovation om leverans och implementering av WIDE, en virtuell idélåda och mötesplats på nätet som bygger på samma logik som sociala medier. Syftet är att skapa ett helt nytt sätt att öka elevinflytandet. Målet är fler kreativa diskussioner, tillvaratagna idéer och en bättre skola.

– Vårt mål är att skapa Sveriges bästa yrkestekniska gymnasium senast 2018. En central del i förbättringsarbetet är ökat elevinflytande. Här skapar vi nu ett öppet forum på nätet där eleverna kan lämna sina idéer och förbättringsförslag dygnet runt. De kan diskutera, kommentera och utveckla idéerna i en miljö som passar dem, säger Britt Uddegård rektor på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla.

Idéhanteringssystemet WIDE blir det öppna forum som fångar in idéer och förbättringsförslag på ett och samma ställe. Både lärare och elever kan följa utvecklingen av idéer och själva bidra genom kommentarer för att sedan ta dem vidare till beslut och genomförande.

Det är IT-företaget Idea2Innovation, med bas i Åre, som har utvecklat WIDE, en molntjänst som ger struktur och överblick över alla idéer från medarbetare, kunder, samarbetspartner och andra intressenter. Idéer lämnas i form av digitala idékort där all information lagras med bilder, skisser och dokument. Idéerna utvecklas gemensamt eller i mindre grupper och ger underlag för prioritering och genomförande.

– Elevers och lärares samlade kunskaper och idéer har stor potential att bidra till en bättre skola. Vi har utvecklat ett idéhanteringssystem, som gör det möjligt för skolan att samla in en stor mängd idéer, systematiskt och strukturerat. Elever och lärare får dessutom återkoppling på sina idéer och kan förverkliga de idéer som leder till förbättringar. Idag finns det även ett behov och intresse från näringslivet att engagera sig, då är den här plattformen idealisk för kunskapsutbyte och lärande, säger Åse Angland Lindvall, sälj och marknadsansvarig, Idea2innovation.

Fyrvalla är med i Jämtlands Gymnasiums ”VINNA”, ett tvåårigt projekt som startade våren 2012 med syfte att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier. Projektet finansieras till en del av ESF, Europeiska Socialfonden. Det ska på ett innovativt och nyskapande sätt stärka samarbetet mellan gymnasieskolan, det lokala näringslivet, universitetet och ideella organisationer.