Om det nya Hus X – en intervju med arkitekten

hus-x-fasad-2

Att Hus X, den nya huskroppen på Jämtlands Gymnasium Wargentin, växer fram i en hiskelig fart är det få som har undgått. Men vad är det egentligen för annorlunda fasad som nu vetter ut Samuel Permans gata? Vi har frågat arkitekt Kjell Gisterå vad det är för material han har valt och varför.

– Fasaden på hus X är en kompositskiva med ett ytskikt av riktig träfanér, säger Kjell.

De tidiga skisserna på byggnaden visade en mer reflekterande skiva men under resans gång kom man fram till att karaktären skulle anpassas mer mot byggnaderna runt om. Det kändes mer rätt att ligga i samma kulörtskala och efter att det var bestämt började Kjell leta en skiva som skulle passa den skalan. Studiebesök i Stockholm genomfördes, där man tittade på många exempel på hur skivan betedde sig på stora byggnader.

Kjell säger att det är inte bara skivan som ger karaktär till byggnaden utan också fönstren. De skjuter ut från fasaden och skapar ett spännande möte mellan fönster och fasad. Byggnaden tycker han annars är ganska enkel i sin uppbyggnad och det trapphus som ska knyta ihop byggnaden med de befintliga kommer att likna och samtala med trapphuset intill biblioteket.

– Wargentin är en speciell byggnad och hela kvarteret är en karta av olika tidsepoker. Det här huset ska stå för sin tid och huset ska spegla innehållet i det, säger Kjell om byggnaden som kommer att husera det Estetiska programmet och Gymnasiesärskolan.

Hus X kommer att vara färdigt till starten av höstterminen 2015.


Den 23 oktober tog Ann-Sofie Andersson, Jan Högberg och Per Lundgren det första spadtaget till Hus X.

Skissbilder Gymnasiebyn_Sida_11