Personallista

Personallista

 

NamnBefattningTelefonArbetslagArbetsplatsRo
Abu Jarour, Mohammed (AJM)Lärare010-490 25 82IMSÖstersund (N317 Campus)Ro1
Adolfsson, Eva (AEv)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Ahlberg, Pia (APi)LärareRLÅreRo5
Ahlgren, Michael (AMi)Lärare010-490 25 23SABETÖstersund (L452 Wargentin)Ro2
Ahlström, Per (APr)Lärare010-490 25 46TEÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Ahrlin, Thomas (ATm)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Albertsson Landgren, Annica (AAi)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Alexandersson, Gabriella (AGa)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro2
Ali, Noor Ahmeddin (ANo)StudiehandledareIMSÖstersundRo1
Ali, Sabah (ASb)Studiehandledare010-490 029 26IMÅreRo5
Allansson, Peter (APe)Lärare010-490 26 05EEÖstersund (R320 Fyrvalla)Ro3
Alm, Jessica (AJe)Handledare010-490 25 18,
070-190 73 31
StudionÖstersund (E420 Wargentin)Ro2
Almgren, Malin (AMe)Lärare010-490 26 07VFÖstersund (S215 Fyrvalla)Ro3
Almstedt Lilja, Maria (RMa)LärareIMSÖstersund (N207 Campus)Ro1
Althin, Eva (AEa)Elevassistent010-490 25 68GysärÖstersund (I313 Wargentin)Ro2
Alvarez Garcia-Portillo, Alicia (AAl)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (L347 Wargentin)Ro2
Alvarsdotter, Christina (ASt)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Alzén, Martin (AMa)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Amrén, Oscar (AOs)Rektor072-246 27 63NBTorsta (Torsta)Ro5
Andersson, Anders (AAn)Elevassistent010-490 25 65,
070- 677 32 82
GysärÖstersund (X247 Wargentin)Ro2
Andersson, Thomas (ATh)Lärarassistent073-270 17 44Östersund (M407 Wargentin)Ro2
Andersson, Erika (AEr)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Andersson, Sara (ASa)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Andersson, Fredrik (AFr)Lärare070-6709955RIGÅreRo5
Andersson, Angelica (AAn)Caféanställd070-180 63 50ÖstersundKansli
Andersson, Ingela (AIg)Områdeschef, rektor010-490 24 06Östersund (B209 Wargentin)Ro2
Andersson, Viveka (AVi)Lärare070-184 02 52EKÖstersund (N321 Campus)Ro1
Andersson, Marcus (AMr)Lärare010-490 26 38VuxRo4
Andersson, Tomas (ATo)Lärare010-490 26 08,
070-184 02 88
FTÖstersund (R233 Fyrvalla)Ro3
Andersson, Christel (ACh)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Andersson, Jan (AJa)Lärare076-836 21 04BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Andersson Kuivala, Désireé (ADe)Lärare010-490 25 23SASAMÖstersund (L452 Wargentin)Ro2
Arnstål, Gunilla (GP)Utbildningsmäklare010-490 26 32,
070 - 189 36 57
Bräcke (Expeditionen)Ro4
Aronsson, Mattias (AMa)Vaktmästare010-490 24 51Östersund (Wargentin)Kansli
Arvidsson, Tommy (ATy)Lärare076-7733957FTÅreRo5
Arvidsson, Malin (AMl)Skolsköterska010-490 24 83,
070-1887946
Elevhälsan, BA, IM, IM, IMS, NA, VOÖstersund (N-HUSET)
Asp, Susanne (ASu)Lärare0705-163753HTÅreRo5
Aspholm, Ann-Charlotte (ALo)Lärare072-533 13 09RLÅreRo5
Ax, Stefan (ASe)Lärare010-490 25 47EKÖstersund (G528 Wargentin)Ro1
Axelsson, Leif (ALf)Lärare010-490 25 92,
073-042 51 75
RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Axne, Camilla (ACa)Elevassistent010-490 25 18StudionÖstersund (E 420 Wargentin)Ro2
Axén, Hanna (AHa)Lärare010-490 25 19Östersund (L403 Wargentin)Ro2
Backman, Annica (BAi)Lärare010-490 25 70GysärÖstersund (I313 Wargentin)Ro2
Baggström, Kristina (BKs)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Bengtsson, Lennart (BLe)Lärare070-665 95 11,
070-665 95 11
BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Bengtsson, Marie Louise (BML)Skolsköterska010-490 24 78,
070-180 54 78
Elevhälsan, EK, ES, HA, HU, NBÖstersund (G 332)
Bengtsson, Ing-Britt (BIn)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (L525 Campus)Ro1
Benjaminsson, Örjan (BÖr)Lärare010-490 25 92RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Bergbacka, Markus (BMr)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Bergendahl Nordlander, Moa (BMo)Studie-Och Yrkesvägl070-183 67 01GysärÖstersund (E302 Wargentin)Ro2
Berglin Lewis, Eva (BEa)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Berglund, Margareta (BEm)Lärare070-180 38 52Bispgården (BTC)Ro4
Berglund, Monica (BMn)RektorBABräckeRo4
Berglund, Bengt-Åke (BBÅ)Vaktmästare070-220 31 48,
070-220 31 48
Östersund (Fyrvalla)Kansli
Bergman, Stig Allan (BSa1)LärareINBispgården (BTC)Ro4
Bergström, Magnus (BMg)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Berlén, Tori (BTi)Elevassistent010-490 25 65GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Beviz Nordin, Helen (BHl)Lärare010-490 29 26,
073-084 36 59
IMÅreRo5
Bingner, Ann-Charlotte (BLo)Lärare010-490 25 66HTÖstersund (A310 Wargentin)Ro2
Birath, Erja (BEr)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Bitén, Bengt (BBe)Vaktmästare010-490 24 57Östersund (Fyrvalla)Kansli
Bjurström, Maria (BMa)Specialpedagog010-490 25 59SABET, SASAM, SASAM-I, Studion, VOÖstersund (L305 Wargentin)Ro2
Björk, Per-Erik (PEB)Tekniker010-490 24 46,
070 - 260 80 69
VuxBräcke (Wargentin)Kansli
Björklund, Jörgen (BJg)Lärare010-490 26 05EEÖstersund (R312 Fyrvalla)Ro3
Björkman, Kristina (BKr)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Blixt, Johanna (BJo)Lärare070-188 79 42IMSÖstersund (B421 Wargentin N209 Campus)Ro1
Blom, Jörgen (BJ1)Vaktmästare010-490 24 52Östersund (Wargentin M407)Kansli
Blücher, Agneta (BAn)Lärare010-490 25 82SASAM-IÖstersund (L411 Wargentin)Ro2
Bodin, Jörgen (BJö)Lärare070-304 41 10,
070- 304 41 10
BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Bodin, Pär (BPä)Lärare010-490 26 07,
070-183 67 02
VFÖstersund (P206 Fyrvalla)Ro3
Boije, Peter (BPr)Restaurangchef010-490 25 91RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Boije, Lars-Göran (LGB)Lärarassistent070-182 12 04,
070 - 182 12 04
BABräcke (IM)Ro4
Bolin, Helena (BHa)Kurator010-490 24 74,
070-185 76 76
Elevhälsan, EK, HA, NIUÖstersund (M416)
Borgh, Agneta (BAg)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Brander, Åsa (BÅs)Lärare010-490 26 06IMSÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Bring, Thomas (BTo)Lärarassistent076-7733957FTÅreRo5
Bromée, Katarina (BKi)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Broström, Ronnie (BRo)Lärare010-490 26 09INÖstersund (R233 Fyrvalla)Ro3
Bruhn, Magnus (BMs)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Bryntesson, Pierre (BPi)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargengin)Ro2
Brännström, Britta (BBr)Lärare010-490 25 19,
010-490 25 45
SABETÖstersund (Sporthallen & L403 Wargentin)Ro2
Burkhard, Mattias (BMi)Lärare010-490 26 36BABräcke (BA)Ro4
Bylsäter, Karin (BKa)Administratör010-490 24 27Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Byström, Martin (BMt)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Bäckman, Peter (BPe)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Bäck Tverfjell, Katarina (BKt)Administratör010-490 25 57,
070-186 65 19
Östersund (Fyrvalla)Ro3
Bågling, Charlott (BCh)Administratör010-490 25 04Östersund (M405 Wargentin)Ro1
Böhlmark, Carina (BCa)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin, Fyrvalla)Kansli
Caarls, Katarina (CKa)Lärare010-490 25 32VOÖstersund (L525 Campus)Ro1
Carlsson, Beatrice (CBa)LärareÅreRo5
Carlsson, Helen (CHe)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 05ES, ESMUS, HA, HT, HU, RLÖstersund (C209 Wargentin)Ro2
Cederberg, Micael (CMi)Förbundsdirektör010-490 24 01Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Cipolla, Claudia (CCl)Kurator010-490 24 80,
070-185 76 75
Elevhälsan, HT, IMS, RL, TE, VOÖstersund (M417)
Connman, Pia (CPi)Bibliotekarie010-490 25 27Östersund (Wargentin, Fyrvalla)Kansli
Cseplö, Erica (CEr)Lärare010-490 25 19,
010-490 25 45
SASAMÖstersund (Sporthallen & L403 Wargentin)Ro2
Dahl, Madeleine (DMa)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator010-490 24 89,
070-186 63 62
Elevhälsan, NB, EK, FT, HT, IM, NA, RL, SA, TEÖstersund
Dahleman, Lena (DLe)Administratör010-4902903ÅreRo5
Dahlin, Niclas (DNi)LärareFTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Dahlqvist, Caroline (DCa)Lärare010-490 25 19SASAMÖstersund (L403 Wargentin)Ro2
Danielsson, Sven (DSv)Lärare010-490 26 10FTÖstersund (S215 Fyrvalla)Ro3
Danielsson, Ann-Charlotte (DAC)Lärare010-490 26 41SFI, VuxRo4
Danielsson, Lena (LDN)Lärare010-490 26 40,
070-190 34 63
IM, VuxBräcke (IM)Ro4
Davey, Jessica (EJe)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (L410 Wargentin)Ro2
de Deugd, Ronnie (DDR)Kurator010-490 26 34,
070-190 34 61
Elevhälsan, BA, EE, IN, IM, IM, VOBräcke
Dettner, Axel (DAx)Lärare010-490 25 45BAÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Djusberg, Robin (DRb)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Drevenstam Lindh, Ylva (DYl)Lärare070-601 27 29HT, RLÅreRo5
Durén, Torbjörn (DTo)LärareBispgårdenRo4
Dynevall, Johan (DJo)Lärare010-490 25 23SASAMÖstersund (L452 Wargentin)Ro2
Dünesius, Susanne (DSu)Lärare010-490 25 65GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Eddelid, Emil (Ede)Lärare073-056 95 99BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Eddelid, Mikael (EMl)Lärare070-190 34 59BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Edervall, Erik (EEr)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (L410 Wargentin)Ro2
Edfalk, Sven-Åke (ESÅ)Restaurangbiträde010-490 25 91RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Edholm, Anna-Karin (EAK)Lärare070-1806358,
070-545 65 52
IMÅreRo5
Edlund, Anders (EAn)Lärare010-490 25 42NAIÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Edvardsson, Britt (EBs)Lärare010-490 26 08VuxÖstersund (R223 Fyrvalla)Ro3
Ejenstam, Martin (EJm)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Eklund, Mikael (EMi)Lärare010-490 25 45TEÖstersund (Idh SPH)Ro1
Eklund, Elisabeth (EEi1)LärareBispgården (BTC)Ro4
Eklund, Lena (ELn)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Elg, Mattias (EMa)Psykolog070-180 63 87,
070-180 63 87
ElevhälsanÖstersund
Eliasson, Maria (MEN)Områdeschef, rektor010-490 24 15BA, VO, VuxBräcke (BA)Ro4
Elofsson, Christina (ECa)Kommunikatör010-490 24 28Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Emilsson, Ulf (EUf)Lärare070-590 81 36RIGÅreRo5
Emriksson, Jan (EJa)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro2
Engberg, Helen (EHe)Specialpedagog010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Engberg, Andreas (EAr)Lärare070-190 72 00BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Englund, Elisabeth (EEl)RektorNBWången (Wången)Ro5
Englund, Anita (EAa)SkolläkareElevhälsanÖstersund (G318)
Engman, Jan (EJn)LärareVuxÖstersund (R223 Fyrvalla)Ro3
Engstrand, Berit (EBr)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Engström, Erika (EEk)Lärare010-490 29 24,
070-645 00 80
EK, NA, SA, TEÅreRo5
Eriksson, Lars (ELs)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Eriksson, Lena (ELe)Lärarassistent076-136 15 79RIGÅreRo5
Eriksson, Lars (ELa)Lärare070-100 04 68GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Eriksson, Ann-Sofie (EAe1)Lärare010-490 25 70GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Eriksson, Adam (EAd1)Lärare010-490 26 53Bispgården (BTC)Ro4
Eriksson, Paul (EPa)Lärare010-4902650EEBispgården (BTC)Ro4
Eriksson, Niklas (ENk)Lärare010-490 26 98,
070-188 78 78
Bispgården (BTC)Kansli
Eriksson, Kristina (EKr1)LärareBispgården (BTC)Ro4
Eriksson, Helen (EHl)Handledare010-490 25 18,
070-190 73 31
StudionÖstersund (E420 Wargentin)Ro2
Eriksson, Ulrika (EUr)Specialpedagog073-280 78 29,
073-280 78 29
Elevhälsan, INÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Eriksson, Staffan (ESt)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Eriksson, Ronny (ERy)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Eriksson, Roger (ERo)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Eriksson, Fredrik (EFe)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Eriksson, Göran (EGö)Lärare010-490 26 06EEÖstersundRo3
Eriksson, Leif (ELf)Lärare070-190 34 69BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Eriksson, Anders (EAd)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Eriksson Grafström, Christine (ECh)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Eriksson Näslund, Kristina (EKr)Specialpedagog010-490 25 10,
070-190 73 22
Elevhälsan, EK, IMÖstersund (E303 Wargentin)Ro1
Ernkvist, Bertil (EBe)Lärare010-490 26 08,
070-18 66 377
VuxÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Estlind, Maria (EMr)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro2
Fahlgren, Mia (FMi)Lärare010-490 25 52EKÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Fahlén, Lisbeth (FLi)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (L525 Campus)Ro1
Falkeström, Kristina (FKr)Lärare010-490 25 65,
070-188 79 10
GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Fellgård, David (FDa)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Fellman, Tobias (FTo)Lärare070-672 74 99RIGÅreRo5
Fernström, Mikael (FMl)Lärare072-246 27 63NBTorsta (Torsta)Ro5
Festin, Anders (FAd)Lärare010-490 26 36BA, VuxBräcke (BA)Ro4
Feyte, Abdullahi (FAb)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Fogelström, Monica (FMo)TeknikerÖstersundKansli
Forsberg, Anders (FAs)Lärare072-5026043RIGÅreRo5
Forsgård, Johanna (FJo1)LärareBispgården (BTC)Ro4
Forslund, Maria (FMr)Lärare010-490 25 44SASAMÖstersund (L350 Wargentin)Ro2
Forss, Marianne (FMa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Frank, Tomas (FTm)LärareNBTorsta (Torsta)Ro5
Frank, Anders (FAn)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Fransson, Christina (FCh)Lärare070-210 91 99RIGÅreRo5
Fransson, Kjell (KF)Lärare010-490 24 59,
070 - 190 73 34
BABräcke (BA)Ro4
Fredriksson, Cecilia (FCe)Caféanställd010-490 29 21ÅreRo5
Freij, Peter (FPe)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Frisk, Siv (FSi)Lärare010 490 26 37,
070 - 182 51 43
BA, VO, VuxBräcke (BA)Ro4
Frykman Krans, Maria (FMr1)Kurator010-490 24 73,
070-185 76 78
Elevhälsan, BF, HV, SABET, SAMED, SASAMÖstersund (B334)
Gardmo, Inger (GIn)Rektor010-490 24 18HT, HV, RLÖstersund (A210 Wargentin)Ro2
Gashi, Ekrem (GEk)LärareVuxÖstersund (R223 Fyrvalla)Ro3
Gholam Hosseini Izadi, Mania (IMa)LärareIMSÖstersund (N317 Campus)Ro1
Gidlund, Björn (GBj)Elevassistent010-490 25 65,
070-190 72 07
GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Gidlund, Johan (GJn)Elevassistent070-600 28 97GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Ginstrup, Lars (GLr)LärareVFÖstersund (P206 Fyrvalla)Ro3
Golalipour, Fariba (GFa)Lärare070-188 79 43IMSÖstersundRo1
Gresseth, Christina (GCh)Samordnare010-490 26 41,
070 - 189 36 69
SFI, Vux(SFI)Ro4
Grundin, Johan (GJa)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
IMÅreRo5
Grönlund, Johan (GJh)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Gundt, Lilian (GLi)Elevassistent070-294 78 74GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Gunnarsson, Åsa (GÅs)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Gustafsson, Tord (GTo)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Gääw, Camilla (GCa)LärareBispgårdenRo4
Göransson, Camilla (GCa)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Göransson, Johan (GJo)Lärarassistent070-180 83 00IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Göransson, Hans-Åke (HÅG)Lärare010-490 26 36BABräcke (BA)Ro4
Hadarsdotter, Eva (HEa)Administratör010-490 25 02Östersund (B283 Wargentin)Ro2
Hagström, Jonas (HJo)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I300 Wargentin)Ro2
Hallberg, Håkan (HHå)LärareNBWången (Wången)Ro5
Hallgren, Susanne (HSu)Lärare010-490 25 45HAÖstersund (Sporthallen Wargentin)Ro2
Halvarsson, Örjan (HÖr)Lärare010-490 26 15,
070-377 60 98
FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Hamberg, Lennart (HLe)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Hannersjö, David (HDa)LärareNBWången (Wången)Ro5
Hansson, Ivan (HIa)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Hansson, Roger (HRo)Lärare010-490 25 18HAÖstersund (E420 Wargentin)Ro2
Hansson, Anna-Lena (HAL)Lärare010-490 29 05EK, NA, SA, TEÅreRo5
Hansson, Elisabeth (HEl)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Haraldsson, Mikael (HMl)Lärare0693-910 08,
070-190 34 66
BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
EK, IMÖstersund (M409 Wargentin)Ro1
Hederyd, Karin (HKa)Lärare010-490 25 45VOÖstersund (Idh SPH)Ro1
Helgesson, Karin (HKn)Skolsköterska010-490 24 75,
070-185 76 80
Elevhälsan, HT, NB, RL, Gysär, TE, VOÖstersund (G335)
Hellqvist, Per (HPr)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Hellström, Kristina (HK)Rektor010-490 24 17,
070-698 41 51
VFÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Hemmingsson, Morgan (HMo)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R233 Fyrvalla)Ro3
Hemmingsson, Bengt-Erik (HBE)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
Hemréus, Agneta (HAg)Lärare010-490 25 38TEÖstersund (I416 Wargentin)Ro1
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
IMS, TE, VOÖstersund (M407 Wargentin N312b Campus)Ro1
Henriksson Andersson, Sandor (HSa)Lärare010-490 25 85HTÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Herkules, Britt-Inger (HBr)Lärare010-490 25 14HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Hildingsson, Linus (HLi)Lärare010-490 25 80SABETÖstersund (L451 Wargentin)Ro2
Hjälm, Thomas (HTo)Lärare010-490 25 52EKÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Hoflund-Enström, Ingela (HIn)Lärare010-490 25 14HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Holmer, Erik (HEi)HandläggareÖstersund (Förbundskansliet)Kansli
Hultqvist Kott, Tova (HTv)Områdeschef, rektor010-490 29 01ÅreRo5
Hägglöf, Therése (HTe)Ekonom070-250 81 96Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Håkansson, Stefan (HSt)Vaktmästare010-490 29 13,
070-210 74 78
ÅreKansli
Höglund, Pär (HPä)Lärare010-490 26 08,
072-744 80 10
FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Ingebrigtsen, Eva (KIE)Lärare010-490 25 19SAMEDÖstersund (L403 Wargentin)Ro2
Isberg, Erik (IEr)Lärare010-490 26 09ÖstersundRo3
Israelsson, Ingeborg (IIn)Rektor010-490 24 09BF, SABET, SAMED, SASAM, SASAM-IÖstersund (L304 & C310 Wargentin)Ro2
Ivarsson, Paula (IPa)Lärare010-490 25 81HTÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Jamtebo, Marie (MJO)Lärare070-341 75 96,
070-341 75 96
VO, Vux(VO)Ro4
Janson, Anna (JAa)Lärare104902542NAÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Jirhed, Jennie (JJi)Lärare070-305 58 28RIGÅreRo5
Johansson, Emma (JEm)LärareLingonvägenÖstersundRo1
Johansson, Åsa (ÅJN)Lärare010-490 26 42Vux(VO)Ro4
Johansson, Katharina (JKa)Lärare010-490 25 14,
073-275 17 89
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Johansson, Ambjörn (JAb)LärareEK, FT, SAÅreRo5
Johansson, Eva (JNe)Administratör010-490 26 34Bräcke (Expeditionen)Ro4
Jonasson, Kerstin (JKe)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Jonell, Anna (JAn)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Jonell, Johan (JJh)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Jonsson, Dennis (JDe)Elevassistent070-190 73 27GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Jonsson, Jörgen (JJö)Lärare010-490 26 54EE, INBispgården (BTC)Ro4
Jonsson, Cecilia (JCe)LärareIMSÖstersund (N211 Campus)Ro1
Jonsson, Camilla (JCm)Lärare010-490 26 42VO, VuxRo4
Jonsson, Torbjörn (JTn)Vaktmästare010-490 24 54Östersund (Wargentin)Kansli
Jonsson, Marlene (JMe)Specialpedagog010-490 26 16,
070-185 90 78
Elevhälsan, EEÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Jonsson, Marika (JMa)Skolsköterska070-185 76 82,
070-185 76 82
Elevhälsan, NIU, EK, FT, HT, IM, NA, RL, SA, TEÖstersund (G332)
Jonsson, Sven Erik (JSE)Lärare010-490 26 09INÖstersund (R233 Fyrvalla)Ro3
Jonsson, Jonas (JJo)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Jonsson, Johan (JJn)Intendent010-490 24 35Östersund (Wargentin)Kansli
Jonsson, Gunilla (JGn)LärareTEÖstersund (G424 Wargentin)Ro1
Jonsson, Elin (JEl)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Jonsson Allander, Maria (JAM)LärareVuxÖstersund (Furulund)Ro3
Jordahl, Sven Ivar (JSi)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Josefsson, Susanne (JSu)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Josefsson, Eva (JEv)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Junkka, Maja (JML)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Järrebring, Caroline (JCa)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (G425 Wargentin)Ro1
Jönsson, Anna (43831)Lärare010-490 26 41SFIRo4
Karlsson, Marie (MASO)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 56Bispgården (BTC)Ro4
Karlsson, Ann-Sofie (KAs)Lärare010-490 25 23NIUÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Karlsson, Emma (KEm)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Karlsson, Linda (KLi)Elevassistent010-490 25 65,
070-180 63 29
GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Karlsson, Kristina (KKr)Lärare010-490 25 70,
070-687 90 86
GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Karlsson, Camilla (KCa)LärareVOÖstersund (L503 Campus)Ro1
Karlstedt, Anne (KAe)Rektor010-490 24 08ES, ESMUS, HA, HUÖstersund (B288 Wargentin)Ro2
Kernell, Hans (KHa)Lärare010-490 25 80SABETÖstersund (L451 Wargentin)Ro2
Kihlberg, Anna-Karin (KAk)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Kjellberg, Kjerstin (KE)Lärare010-490 26 42,
070 - 341 75 97
VO, Vux(VO/HV Bräcke)Ro4
Klefbom, Elin (KEi)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (C303 Wargentin)Ro2
Klingvall Ek, Rebecca (KER)LärareTEÖstersundRo1
Knudsen, Elisabeth (KEl)Rektor010-490 24 05TE, VOÖstersund (M402 Wargentin)Ro1
Kocken, Agneta (KPi)Lärare010-490 29 24EK, NA, SA, TEÅreRo5
Konkova Strömstedt, Elena (SEe)Administratör010-490 26 57Bispgården (BTC)Ro4
Koski, Sofi (KSo)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (L350 Wargentin)Ro2
Kristiansson Svensson, Jon (SvJ)Lärare010-490 26 08,
070-189 13 40
FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Krohn, Anna (KAa)Skolsköterska010-490 24 82,
070-10 14 589
Elevhälsan, BA, EE, EE, FT, FTTRA, FT, IN, IN, IM, VFÖstersund (Fyrvalla)
Kuhlström, Sari (KSa)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 07,
070-190 72 04
NA, NAI, NIUÖstersund (M403 Wargentin)Ro1
Kullman, Viktoria (KVi)Rektor010-490 29 09ÅreRo5
Kuru, Patrik (PK)Fritidsledare073-275 17 82,
073 - 275 17 82
Elevhälsan, BABräcke (Bräcke)Ro4
Kuru, Ann-Marie (KAn)Antagningshandläggare010-490 24 20Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Kvist, Gunilla (KGu)Rektor010-490 24 09HT, HV, RLÖstersund (B285 Wargentin)Ro2
Kvist, Maria (KMa)Områdeschef, rektor010-490 24 04Östersund (M410 Wargentin)Ro1
Lagerskog, John (LJo)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Lainegard, Richard (LRd)Projektekonom010-490 24 33Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Larsson, Mats (LMs)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
IMÅreRo5
Larsson, Mattias (LMt)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Larsson, Pär-Holger (LPH)Tekniker010-490 24 45Östersund (Fyrvalla)Kansli
Larsson, Arne (LAr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 26 02,
070-349 17 17
BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VFÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Larsson, Göran (LGö)Planeringschef010-490 24 23,
070-180 16 34
Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Larsson, Gabriella (LGa)Bibliotekarie010-490 26 14ÖstersundKansli
Leander, Mari (LMd)Lärare010-490 25 14HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Leijon, Rickard (LRi)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Lerman, Maria (LMr)Kurator010-490 24 79,
070-185 76 77
Elevhälsan, ES, HU, NA, GysärÖstersund (B333)
Liivlaid, Jessica (LDj)Lärare010-4902438,
073 - 280 71 46
BABräcke (BA)Ro4
Liljekvist, Carin (LCa)Studie-Och Yrkesvägl070-378 87 07,
070-378 87 07
Torsta (Torsta)Ro5
Liljeteg, Vincent (LVi)Lärare073-181 85 66BAÖstersund (S216 Fyrvalla)
Lilo, Thomas (TLO)Lärare010-490 26 36,
070 - 190 34 65
BABräcke (BA)Ro4
Lind, Peter (LPt)Lärare070-673 03 85RIGÅreRo5
Lindahl, Malou (LiM)Studie-Och Yrkesvägl010-490 29 07,
070-188 87 36
ÅreRo5
Lindblom, Sebastian (LSe)Lärare070-331 31 94RIGÅreRo5
Lindestig, Anders (LAd)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Lindman, Åsa (LÅs)Lärare010-490 25 92RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Lindqvist, Karin (LKr)Handledare073-280 74 38,
073 - 280 74 38
BräckeRo4
Lindqvist, Hasse (LHe)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Lindqvist, Olle (LOl)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Lindqvist, Linnea (LLv)Lärare010-490 26 41SFIRo4
Lindqvist Timrén, Marie (LMe)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Lindroth, Elisabet (LEl)Lärare010-490 25 92RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Lindström, Martin (LMa)Lärare010-490 25 82,
070-184 02 52
IMSÖstersund (N321 Campus)Ro1
Lindström, Karl (LKl)LärareEEÖstersundRo3
Lindström, Ylva (LYl)Lärare010-490 26 42VO, Vux(VO)Ro4
Linell, Sandra (LSa)Hr-Chef010-490 24 24Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Linjamaa, Lena (LLe)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges Fik)Kansli
Ljunggren, Magnus (LMg)Lärare070-295 12 33BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Ljungström, Peter (LPe)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Lohman Grahn, Lars (LGL)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R338 Fyrvalla)Ro3
Lundberg, Miriam (LMy)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Lundberg, Doris (DLG)Administratör010-490 26 33Bräcke (Expeditionen)Ro4
Lunde, Maria (LMi)Lärare010-490 25 65,
070-542 65 74
GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Lundgren, Bo (LBo1)Vaktmästare010-490 24 53Östersund (Wargentin)Kansli
Lundgren, Patrik (LPr)Lärare010-490 26 05VFÖstersund (S209 Fyrvalla)Ro3
Lundkvist Eiremo, Paula (LPa)LärareFTÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Lundkvist Jägemar, Anita (LAi)Pedagogassistent010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Lundmark, Mia (LMi1)Lärare070-180 63 58IMÅreRo5
Lundqvist, Eva (LEa)Lärare010-490 25 45RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Lyrén, Bengt (LBe)Lärare076-788 52 35FTÅreRo5
Lyrén, Patrik (LPk)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Löf, Ingela (LIn)Lärare010-490 25 23SABETÖstersund (L452 Wargentin)Ro2
Löfstedt, Mikael (LMk)Lärare010-490 26 07VFÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Löthagen Sjöstrand, Gunilla (LSG)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Lööf, Stefan (LSt)Lärare070-229 98 40FTÅreRo5
Lüdicke, Sören (LSö)LärareVuxRo4
Magnusson, Gustav (MGu)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (Fv-336)Ro3
Magnusson, Daniel (MDi)LärareFTTRAÖstersundRo3
Magnusson, Erik (Mri)LärareFTÖstersundRo3
Magnusson, Eva (MEa)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (L347 Wargentin)Ro2
Malmberg Englund, Anneli (MAn)Rektor010-490 25 12,
070-181 44 29
EEÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Malmbo, Pia (MPi)Lärare010-490 25 41NAIÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Malmsten, Eva (MEv)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S205 Fyrvalla)Ro3
Mannerstål, Åsa (MÅs)Ekonom010-490 24 36Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Marsell, Cecilia (MCc)LärareVOÖstersund (L503 Campus)Ro1
Martinsson, Liselotte (MLs)Lärare070-680 81 85EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Medin Sahlgren, Britt Mari (MBr)Lärare010-490 25 24SASAM-IÖstersund (L410 Wargentin)Ro2
Mella, Kenneth (MKe)Lärare010-490 25 47EKÖstersund (G528 Wargentin)Ro1
Modin, Anneli (MNa)Lärare010-490 26 40IM, VuxBräcke (Österängen)Ro4
Modén Johnson, Anna (MJA)LärareIMSÖstersundRo1
Mohamed, Salan Hassan (HMs)LärareBispgården (BTC)Ro4
Molander Gregory, Karin (MGK)Lärare010-490 25 46EKÖstersund (G529 Wargentin)Ro1
Molin, Håkan (MHå)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Molin, Peter (MPt)LärareFTÖstersundRo3
Mårtensson, Eva (MEv1)Rektor010-490 24 10Bispgården (BTC)Ro4
Navarro, Malin (NMl)Lärare010-490 25 28HUÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Nemby, Per-Erik (NPe)Rektor070-5631421NBTorsta (Torsta)Ro5
Netzler, Jan (NJa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Nielsen, Nicolai Oien (NNe)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (1334b Wargentin)Ro2
Niklasson, Ola (NOl)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Nilsson, Britt-Marie (NBr)AssistentÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Nilsson, Tomas (NTm)Lärare0693-910 08,
070 - 185 64 65
BA, VuxBräcke (BA)Ro4
Nilsson, Niklas (NNk)Lärare073-182 58 41VuxÖstersund (Furulund)Ro3
Nilsson, Maud (NMa)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Nilsson, Pär (NPr)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Nilsson, Leif (NLe)Lärare010-490 26 08,
072-733 64 88
FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Nilsson, Susanne (NSe)Administratör010-490 26 01,
076-134 33 53
Östersund (Fyrvalla)Ro3
Nilsson, Johan (NJo)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Nilsson, Tony (NTo)LärarassistentIMBispgårdenRo4
Nilsson, Åke (NÅk)Lärare070-594 63 41,
070-594 63 41
VuxÖstersund (Furulund)Ro3
Nilsson, Bertil (NBe)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Nolervik, Tobias (NTo)Hr-Generalist010-490 24 37Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Nordkvist, Anders (NAe)Lärare010-490 26 36,
070 - 190 34 63
BA, VuxBräckeRo4
Nordling, Margareta (NMr)Lärare010-490 26 55Bispgården (BTC)Ro4
Nordling, Mikael (NMk)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
Nordman, David (NDa)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
Nordström, Göran (NGö)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Nordström, Lars (NLs)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Norrby, Anna (NAn)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NAIÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Norrfors, Lena (NLa)Lärare010-490 26 04FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Nygaard, Sofie (NSo)Lärare010-490 25 92RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Nyström, Agneta (NAm)Caféanställd010-490 26 12Östersund (Sigges Fik)Kansli
Näs, Sven Åke (NSÅ)Lärare070-619 44 78,
070-619 44 78
VuxÖstersund (Furulund)Ro3
Näslin, Mats (NMa3)LärareBispgården (BTC)Ro4
Nässén, Elizabeth (NEl)Lärare010-490 26 10FTÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Nääs, Nicklas (NNi)Lärare010-490 25 36,
070-341 05 20
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Olausson, Nils (ONA)Lärare0693-910 08,
073-280 74 39
BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Ollas, Jörgen (OJö)Lärare076-100 74 08RIGÅreRo5
Olofsson, Fredrik (OFr)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Olsson, Li (OLi)Lärare010-4902636BräckeRo4
Olsson, Thomas (OTh)Lärare010-490 25 52EKÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Olsson, Désirée (ODe)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Olsson, Staffan (OSt)Elevassistent010-490 25 65GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Olsson, Katrin (OKa)Speciallärare010-490 25 65GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Oredsson, Magnus (OMs)Lärare010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Orvegård, Roger (ORo)Lärare010-490 26 10BAÖstersund (S215 Fyrvalla)
Oscarsson, Lars (OLa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Oskarsson, Jonas (OJo)LärareNAÖstersundRo1
Oskarsson, Johanna (OJh)Lärare010-490 25 45GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Othfors, Daniel (ODa)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Otterberg, Jenny (OJy)Lärare010-490 25 65,
070-180 63 29
GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Palin, Henrik (PHe)It-Arkitekt010-490 24 31Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Paulander Nilsson, Ingela (PIa)LärareIMSÖstersund (N209 Campus)Ro1
Paulsen, Hans (PHs)Lärare010-490 26 15FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Person, Irina (PIr)Lärare010-490 25 36,
073-810 10 53
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Persson, Olof Sverker (PSe)LärareINÖstersundRo3
Persson, Sven-Arne (PSv)Lärare010-490 25 65,
070-656 46 60
GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Persson, Sara (PSr)LärareNAÖstersundRo1
Persson, Tina (PTi)Specialpedagog010-490 25 11HT, HV, RLÖstersund (B266 Wargentin)Ro2
Persson, Tommy (PTo)Lärare010-490 25 80SABETÖstersund (L448 Wargentin)Ro2
Persson, Martin (PMr)Lärare076-104 04 51RIGÅreRo5
Persson, Henrik (PHk)Ekonomichef010-490 24 21ÖstersundKansli
Persson, Ann-Sofie (PAs)Fritidsledare010-490 25 49,
070-188 87 35
LingonvägenÖstersund (Lingonvägen)Ro1
Persson, Elisabeth (PEl)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NAÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Petersson, Patrik (PPt)LärareNAÖstersundRo1
Pettersson, Johnny (PJo)Lärare010-490 26 07VFÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Pettersson, Ingegärd (PId)Lärare010-490 26 06EEÖstersund (S205 Fyrvalla)Ro3
Pettersson, Mårten (PMå)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Pettersson, Erik (PEk)Lärare010-490 26 05VFÖstersund (S201 Fyrvalla)Ro3
Pettersson, Daniel (PDa)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Pettersson, Daniel (PDn)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Pettersson, Morgan (PMo)Lärare010-490 26 15FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Plantinger Sabel, Anna (PSA)Lärare010-490 25 65,
070-234 41 34
GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Ponsiluoma, Jyrki (PJy)Lärare010-490 25 36,
073-275 23 53
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Prytz, Magnus (PMa1)LärareINBispgården (BTC)Ro4
Pålsson, Maths (PMa)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Pålsson, Per-Anders (PPA)Elevassistent070-190 73 26GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Pålsson, Christer (PCh)Lärare010-490 25 19SASAMÖstersund (L403 Wargentin)Ro2
Qvarfordt, Karl Ove (QKO)Lärare070-190 34 67BAÖstersund (S209 Fyrvalla)
Ramstedt, Mattias (RMt)Tekniker010-490 24 42Östersund (Wargentin)Kansli
Ranbrandt, Marie (RMr)Caféanställd010-490 25 17,
070-306 10 16
Östersund (Lyan)Kansli
Ravald, Ola (ROa)Lärare010-490 25 36,
070-513 19 77
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Reunanen, Charlie (RCh)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Rezaei, Saeid (RSa)Elevassistent010-490 25 70,
070-180 83 30
GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Richter, Eva Jeanette (RJe)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Rikardsson Lind, Anette (RLA)Lärare070-184 02 52IMSÖstersund (N321 Campus)Ro1
Ristamäki, Anita (RAi)Administratör010-490 25 13Östersund (Receptionen Wargentin B291)Ro2
Ros, Anita (RAn)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (G424 Wargentin)Ro1
Rudin, Kristin (RKr)Lärare010-490 25 33BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Runsten Hippe, Cornelia (HCo)Lärare010-490 25 28HUÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Rydberg Laula, Tomas (RTo)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Rydow, Roland (RRo)Lärare072-373 50 11VuxÖstersund (Furulund)Ro3
Rylenius, Karin (RKa)Lärare010-490 25 82SASAM-IÖstersund (L411 Wargentin)Ro2
Rödemark, Marie (RMi)Lärare070-6330767EK, NA, SA, TEÅreRo5
Rödin, Ingrid (RIn)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Rödén, Linda (RLi)Lärare010-490 26 10FTÖstersund (S215 Fyrvalla)Ro3
Sahlén, Gunilla (SGu)Specialpedagog010-490 25 09Elevhälsan, NA, NAI, TEÖstersund (M404 Wargentin)Ro1
Salomonsson, Katarina (SKa)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro2
Salomonsson, Ingemar (IS)Lärare0693-91008,
070-180 70 07
BA, VuxBräcke (Bröckling)Ro4
Salomonsson Åkerlund, Elisabet (SEl)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Samor, Lennart (SLe)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Sandberg, Carina (SCi)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Sandberg, Kerstin (SKi)Lärare010-490 26 10BAÖstersund (S215 Fyrvalla)
Sandelin, Lotten (SLo)Lärare070-189 36 45IMBispgården (BTC)Ro4
Sandin, Anita (SAi)Lärare073-275 17 90VOÖstersund (L503 Campus)Ro1
Sandström, Monica (MSN)Rektor010-490 24 14,
070-368 20 34
Bräcke (Bräcke)Ro5
Sanfridsson, Daniel (SDn)Lärare070-259 78 36,
070-350 96 39
RIGÅreRo5
Savva, Antonia (SAo)Lärare010-490 25 80SASAM-IÖstersund (L448 Wargentin)Ro2
Schjelvan, Christian (SCh1)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Schönberg, Hans (SHs)AssistentÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Sellén, Linda (SLi)Lärare010-490 25 52EKÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Sikström, Johan (SJo)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b)Ro2
Sjöberg, Per-Olof (SPO)Lärare010-490 25 41NAÖstersund (I520 Wargentin)Ro1
Sjölander, Kenneth (SKn)Lärare010-490 25 85RLÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Sjöstedt Björs, Maria (SBM)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Sjövall, Tomas (STo)Rektor010-490 24 07EK, IM, LingonvägenÖstersund (M412 Wargentin)Ro1
Skog, Mia (SMi1)Lärare010-490 25 48EKÖstersund (G526 Wargentin)Ro1
Skoog, Sofie (SSo1)Lokalvårdare070-100 09 81Bispgården (BTC)Kansli
Skoog, Kjell-Åke (SKj)Områdeschef, rektor070-190 73 23BA, VuxÖstersund (Fyrvalla)Ro3
Skålén, Mikael (SMk)Lärare010-490 29 25EK, NA, SA, TEÅreRo5
Skårstedt, Magnus (SMs)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X307 Wargentin)Ro2
Smedberg Östling, Åsa (SÅs)Lärare010-490 25 80SASAMÖstersund (L448 Wargentin)Ro2
Smedskog, Maria (SMa)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (C303 Wargentin)Ro2
Smets, Elisabeth (SEi)Lärare070-180 63 58IMÅreRo5
Starck, Jessica (SJe)Lärare010-490 25 28HUÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Stefansson, Anna (SAn1)LärareFTÅreRo5
Stenwall, Anders (SAd)Lärare010-490 25 42NAÖstersund (I523 Wargentin)Ro1
Strandin, Anna (SAn)Lärare010-490 26 10INÖstersund (S215 Fyrvalla)Ro3
Ståhl, Katarina (SKn)Administratör010-490 29 04ÅreRo5
Ståhl, Elisabeth (SEh)Bibliotekarie010-490 25 27ÖstersundKansli
Stålemar, Lena (SLa)Rektor010-490 24 11GysärÖstersund (M414a Wargentin)Ro2
Sund, Peter (SPe)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Sundberg, Mikael (SMl)Lärare070-312 56 18FTÅreRo5
Sundbäck, Hanna (SHa)LärareNBWångenRo5
Sundell, Bo (SBo)Lärare010-490 25 52EKÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Sunding Eriksson, Annika (SAk)Administratör010-490 25 03Östersund (M413 Wargentin)Ro1
Sundvisson, Anette (SAt)Skolsköterska010-490 24 72,
070-185 76 81
Elevhälsan, BF, HV, SABET, SAMED, SASAMÖstersund (G330)
Suorra, Eva-Karin (SEK)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
VOÖstersund (L525 Campus)Ro1
Svahn, Maria (SVm)Lärare010-490 25 80SABETÖstersund (L448 Wargentin)Ro2
Svahn, Lennart (SLr)Lärare010-490 25 36NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Svaleryd, Ulf (SUf)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Svandal Fritzson, Inger (SIr)Lärare0730-455541RIGÅreRo5
Svedberg, Dan (SDa)Lärare010-490 25 78ESMUS, GysärÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Svedholm, Carina (SCa)Lärare010-490 25 52EKÖstersund (G427 Wargentin)Ro1
Svedlund, Elvira (ES)LärareEK, NA, SA, TEÅreRo5
Svelander, Anders (ASR)Lärare010-490 26 38BA, VuxRo4
Svensson, Anette (SAe2)Elevassistent010-490 25 65GysärÖstersund (X239 Wargentin)Ro2
Svensson, Jon (SJn)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 58BF, HV, SABET, SAMED, SASAM, SASAM-IÖstersund (C208 & L306 Wargentin)Ro2
Svärdfelt, Pär (SPä)Lärare010-490 25 36,
070-101 45 79
NIUÖstersund (I334b Wargentin)Ro2
Söderkvist, Michael (SMi)Rektor010-490 24 19,
070-860 07 87
NIUÖstersund (H308 Wargentin)Ro2
Tallbom, Ann-Sofie (TAn)Specialpedagog010-490 25 26,
070-100 04 94
BF, ES, ESMUS, HA, HU, StudionÖstersund (B268 Wargentin)Ro2
Teclehaimanot, Simon (TSi)Lärare010-490 25 31HAÖstersund (G223 Wargentin)Ro2
Tengelin Danielsson, Cecilia (TCe)SpecialpedagogElevhälsan, IMS, TEÖstersundRo1
Theland, Tord (TTo)Lärare010-490 25 42,
070-190 73 42
NAÖstersund (I526 Wargentin)Ro1
Thofelt, Tove (TTv)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Tjärnström, Jan (TJa)Lärare070-657 49 84RIGÅreRo5
Torfjäll, Annakarin (TAK)Lärare010-490 26 10BAÖstersund (S215 Fyrvalla)
Torfjäll, Ingrid (TIn)Lärare010-490 25 78ESMUSÖstersund (X306 Wargentin)Ro2
Torin, Åsa (ÅT)Lärare010-490 26 40IMBräcke (IM)Ro4
Tronde, Ingrid (TIr)Biblioteksass010-490 25 27Östersund (Wargentin)Kansli
Tronde, Agneta (TAg)Lärare072-246 26 71NBTorsta (Torsta)Ro5
Träskvik, Jan (TJn)Tekniker010-490 24 43Östersund (Wargentin)Kansli
Träskvik, Daniel (TDa)Tekniker010-490 24 44Östersund (Wargentin)Kansli
Turesson, Regina (TRe)Elevassistent010-490 24 77,
070-183 67 01
GysärÖstersund (E302 Wargentin)Ro2
Valfridsson, Börje (VBö)Elevassistent070-323 66 86GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Valtersson, Birgitta (VBi)Elevassistent010-490 25 70GysärÖstersund (I311 Wargentin)Ro2
Vestin, Fredrik (VFr)Lärare010-490 25 37TEÖstersund (I415 Wargentin)Ro1
Vestlin, Anita (VAn)Specialpedagog010-490 25 11Elevhälsan, HT, RL, Studion, VOÖstersund (B266 Wargentin)Ro2
Vestlin, Johan (VJo)Rektor010-490 24 29IMS, NAÖstersund (M411 Wargentin)Ro1
Viklund, Christine (WCh)Administratör010-490 25 01Östersund (B282 Wargentin)Ro2
Viksten, Matti (WMa)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Vikström, Liselotte (VLo)Specialpedagog761021390Elevhälsan, IMÅreRo5
Virta, Kristoffer (VKr)Lärare010-490 25 39TEÖstersund (I418 Wargentin)Ro1
von Essen, Karl (EvK)Lärare010-490 25 29HUÖstersund (C304 Wargentin)Ro2
Wahlstedt Green, Karin (WKa)Lärare010-490 25 44SAMEDÖstersund (L350 Wargentin)Ro2
Wahlström, Desirée (WDe)Kurator010-490 24 76,
070-185 76 74
Elevhälsan, BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VFÖstersund
Wallehed, Per-Ola (WPo)Kurator0640-16846Elevhälsan, NBÖstersund (TORSTA)
Wallström, William (WWi)Specialpedagog070-100 04 95IMS, NIUÖstersund (G316 Wargentin N306 Campus)Ro1
Wasell Brännlund, Marinette (WAM)Lärare010-490 26 50INBispgården (BTC)Ro4
Wassberg, Joakim (WJn)Lärare010-490 25 15ESÖstersund (A307 Wargentin)Ro2
Wassdahl, Robert (WRo)Lärare010-490 25 43NIUÖstersund (I307 Wargentin)Ro2
Wassgren, Johan (WJo)Vaktmästare010-490 24 56Östersund (Vaktmästeriet)Kansli
Wellbo, Sara (WSa)LärareÅreRo5
Wermelin, Jan (WJa)Lärare010-490 25 20ESÖstersund (B421 Wargentin)Ro2
Wester, Emma (WEm)Förbundssekreterare010-490 24 25Östersund (Förbundskansliet)Kansli
Westerlund, Björn (VBj)Lärare010-490 26 15FTTRAÖstersund (Furulund)Ro3
Wiberg, Ann Katrin (WAK)Lärare010-490 25 14,
070-512 76 40
HVÖstersund (A103 Wargentin)Ro2
Wickenberg, Lotta (WLo)Verksamhetsplanerare010-490 24 32Östersund (Wargentin Exp)Kansli
Widell, Jimmy (WJi)Lärare010-490 25 45ESÖstersund (Sporthallen Wargentin)Ro2
Wikström, Anders (WAd)Lärare070-180 63 28GysärÖstersund (Torsta)Ro2
Wikén, Anna Therése (WAn)Verksamhetsplanerare010-490 26 17,
070-180 83 91
Östersund (Fyrvalla)Ro3
Wilhelmsson, Mika (WMi)Lärare010-490 29 26ÅreRo5
Winberg, Karl Johan (WKr)Lärare010-490 25 85HTÖstersund (A311 Wargentin)Ro2
Wininger, Stephan (WSt)Lärare010-490 25 28HUÖstersund (C308 Wargentin)Ro2
Yousef, Jaber (YOj)ÖvrigtVuxÖstersund (Furulund)Ro3
Åberg, Lina (ÅLa)Caféanställd010-490 25 17Östersund (Lyan)Kansli
Åhman, Kjell (ÅKj)Lärare070-646 48 15BAÖstersund (S216 Fyrvalla)
Åkerblom, Johan (ÅJo)Lärare010-490 25 92RLÖstersund (Fyrvalla)Ro2
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)Rektor070-190 73 38,
070 - 190 73 38
BA, IM, VuxRo4
Åsell, Pernilla (ÅPe)Lärare010-490 25 33,
070-337 51 10
BFÖstersund (C212 Wargentin)Ro2
Åslund, Anders (ÅAd)Lärare010-490 25 22IMÖstersund (M422 Wargentin)Ro1
Åslund, Carina (ÅCa)Vaktmästare070-1808362,
070-1808362
Östersund (Fyrvalla)Kansli
Åslund, Pierre (ÅPi)LärareNAÅreRo5
Önegård, Lars (ÖLa)Lärare010-490 26 08FTÖstersund (R336 Fyrvalla)Ro3
Önnebro, Britt-Marie (ÖBi)SpecialpedagogIMBispgården (BTC)Ro4
Östling, Erika (EEi)Lärare010-490 26 50,
073-0566398
IMBispgården (BTC)Ro4