Furulund

Furulund

Till verksamheten på Fyrvalla hör också Furulund som är den körgård utanför Östersund där Fordon- och transportprogrammets inriktning Transport håller till.