ÖP: Räddningstjänstutbildning i Östersund lockar unga tjejer

De som som går vård- och omsorgsprogrammet på Wargentinskolan kan sista året välja en inriktning mot räddningstjänst. Teori varvas med praktik för att ge eleverna handlingsberedskap i olika akuta situationer. Det är ingen yrkesutbildning, men ger en bra grund för fortsatt utbildning till jobb inom räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis.

Läs hela artikeln i ÖP här: https://www.op.se/artikel/jamtland/ostersund/raddningstjanstutbildning-i-ostersund-lockar-unga-tjejer-tilltalas-av-spanningen