Öppet Hus Jämtlands Gymnasium Åre

Onsdag 13 april kl. 13:00-19:00

Program kl. 13:00 – 15:30

  • Bokade besök där ni guidas runt på skolan och får ta del av ”öppna klassrum”. Alla program visar upp sin verksamhet. Anmälan görs till Katarina Ståhl, katarina.stahl@jgy.se
  • Montrar i cafeterian (obemannade under em)
  • Programfilmer

Program kl. 16:00 – 19:00

  • Öppet för alla utan bokning
  • Alla program visar sin verksamhet i cafeterian i montrar
  • Rundvisning på skolan av guider
  • Individuella val
  • Fika
  • ”Motorgården” på FT, en fritids- verksamhet och social träffpunkt har sin verksamhet öppen 17-20
  • Programfilmer

Välkommen!