Östersunds Södra Rotaryklubbs ungdomsstipendium 2020

Östersunds Södra Rotaryklubb utdelar varje år ett stipendium på 5000 kr till en ungdom (eller grupp) som under året gjort något extra förtjänstfullt. Tidigare stipendier har gått till personer som visat färdigheter inom sina studieinriktningar eller visat prov på mod, civilkurage, handlingskraft och medkänsla.

Rotarys internationella motto är Service Above Self, att hjälpa andra utan att tänka på sig själv i första hand.

Östersunds Södra Rotaryklubb vill därför ge 2020 års ungdomsstipendium till någon ungdom som gjort något utöver det vanliga, lyft en kamrat, varit en god förebild, stått upp för någon svag, visat prov på mod, helt enkelt gjort skillnad.

Man kan inte nominera sig själv, men föreslå någon annan. Nomineringen måste även innehålla en motivering till varför den man nominerar förtjänar stipendiet.

Nomineringarna mailas in till tomas.hjelm@jgy.se senast 24 maj med namn och kontaktuppgifter på den föreslagna, samt namn och kontaktuppgifter på den som nominerar. Stipendiaten meddelas innan sommarlovet och mottar därefter stipendiet.

Vänliga Hälsningar

Monica Jonsson

President Östersunds Södra Rotaryklubb