Pehr Wargentins 300-årsjubileum

Måndag den 11 september 2017 är det 300 år sedan vetenskapsmannen Pehr Wargentin föddes i Sunne socken i Jämtland. Välkommen att medverka när elever och personal på Jämtlands Gymnasium Wargentin uppmärksammar vetenskapsmannens jubileum kl. 13.00.

Pehr Wargentin genomgick Frösö trivialskola, föregångaren till läroverket i Östersund, och blev efter vidare studier i Härnösand och Uppsala matematiker och astronom. Han var sekreterare i Kungliga vetenskapsakademien och är bland känd för sina astronomiska upptäckter samt att han bildade det som nu är Statistiska Centralbyrån.

Jämtlands Gymnasium Wargentin, tidigare Wargentinsskolan, är namngiven efter Pehr Wargentin.

Välkommen att närvara under jubileet vid Pehr Wargentins byst som är lokaliserad vid entrén mot Rådhusgatan kl. 13.00 måndag den 11 september. Under ceremonin talar Ordförande i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund Anton Waara samt journalist Torbjörn Aronsson i vetenskapsmannens minne.