Personalen trivs tillsammans och lär om JGY

Personaldagar vt14

För några år sedan besöktes Wången, förra året Bispgården och i år var det dags för Fyrvalla och Wargentin. Det är Jämtlands Gymnasiums och Jämtlands Vux personal i Bräcke och på Österängen som under några junidagar lär internt om JGY. Nu i år var
det alltså dags för Fyrvalla och Wargentin att få visa upp sina lokaler och verksamheter.

– Det är viktigt att vi får grundkunskaper om våra verksamheter, samtidigt som vi knyter kontakter inom förbundet och har trevligt tillsammans som en fin avslutning på läsåret för personalen, säger Monica Sandström, områdeschef.

Bilderna har Kerstin Sundberg tagit.