Protokoll från mandatperiodens första direktionssammanträde

klubbaDen 30 januari ägde det första sammanträdet för mandatperioden 2015-2018 rum för direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund. Sammanträdet föregicks av en utbildningsdag där de nya ledamöterna fick lära känna förbundet närmare, träffa områdeschefer och tjänstemän.

Under sammanträdet beslutade direktionen bland annat om ledamöter, ersättare och revisorer för den nya mandatperioden, presidium, firmatecknare, delegationsbestämmelser m.m.

I protokollet från sammanträdet kan du läsa om alla beslut.

Läs protokollen från direktionen under Sammanträden och protokoll.

Läs om direktionens ledamöter och ersättare.