Reflektioner från Europeiska ungdomsparlamentet

jgy_eup

I mars deltog Matilda Frykman Krans, Ida Jonsson, Julia Stigenius och Allis Näs från årskurs två på Samhällsvetenskapsprogrammets internationella profil i Europeiska ungdomsparlamentets (EUP) nationella session i Stockholm.

EUP är den svenska delen av European Youth Parliament och arrangerar årligen regionala och nationella sessioner där delegationer från olika svenska gymnasieskolor deltar i utskottsarbete, resolution och slutligen en generalförsamling. Temat för årets nationella session var Our Europe; today and tomorrow.

De fyra eleverna delades upp i olika utskott; committee on Women’s Rights and Gender Equality, committee on Employment and Social Affairs och committee on Constitutional Affairs där de arbetade med olika ämnen, t.ex. delad ekonomi och länders in- och utträde ur Europeiska Unionen.

Eleverna hade förberett sig inför EUP med självstudier.

– Det blev mycket plugg innan vi åkte, mycket mer till den nationella än regionala sessionen, säger Julia.

– Man fick ett booklet med sessionens ämnen och en grund att stå på, sedan fick vi söka mer information själva, säger Matilda.

– Det är också roligt att man har öppnat upp EUP mer, det var delegationer från tre andra länder som var inbjudna, säger Ida.

Nästa vår kommer eleverna att resa till Tyskland för att vara med i en regional session. Tidigare har endast vinnaren från den nationella sessionen rest utomlands, till en stor internationell session, men nu har EUP möjliggjort att delegationer bjuds in till regionala sessioner i andra länder. Detta tror eleverna kommer att öka deltagandet i EUP.

Eleverna är överens om att upplevelsen i EUP har bidraget till både språklig och personlig utveckling.

– Under de fyra dagarna pratade vi bara engelska, säger Matilda.

– Jag sa ord på engelska som jag inte ens visste fanns i mitt ordförråd, säger Julia.

– Vi växte som människor av att känna att vi klarade av den här utmaningen, säger Ida. Att hålla tal inför en generalförsamling med 150 ungdomar gör att jag inte kommer att vara rädd för att prata inför klassen igen.

– Visst handlar det om politik, men det var en otrolig plattform för att träffa människor, säger Ida. Det var en härligt stämning och miljö och vi håller fortfarande kontakten med alla de vi lärde känna på sessionerna.