Samverkansavtal mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Åre kommun

2016-02-11 beslutade kommunstyrelsen i Åre att teckna samverkansavtal med Jämtlands Gymnasieförbund.
Samverkansavtalet innebär att elever från Åre, Krokom, Östersund, Bräcke och Ragunda kommuner söker fritt till nationella gymnasieprogram inom varandras utbud.
Samverkansavtalet gäller för utbildning som startar hösten 2016.