Skolstart ht 16

upprop

Jämtlands Gymnasium Bispgården

Åk 1, 2 och 3 (EE, IN & IM) Torsdag 25 augusti 9.30 Entrén, Forsvägen 51
Åk 1, 2 och 3 (IMS) Måndag 29 augusti 9.30 Älggårdsberget

Jämtlands Gymnasium Bräcke

Åk 1 Torsdag 25 augusti 8.45 Entrén
Åk 2-3 Måndag 29 augusti 8.30 Resp. program

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla

Åk 1 Torsdag 25 augusti 10.00 Matsalen
Åk 2 Måndag 29 augusti 10.00 Anslagna klassrum
Åk 3 Måndag 29 augusti 13.00 Anslagna klassrum

Jämtlands Gymnasium Torsta

Åk 1 Torsdag 25 augusti 10.00 A-salen
Åk 2 och 3 Måndag 29 augusti Enligt schema

Jämtlands Gymnasium Wargentin

Åk 1 Torsdag 25 augusti 9.00 Aulan EK, NA
9.00 Palmcrantzsalen IM
10.00 Aulan SA, HU, ES
10.00 Palmcrantzsalen HA, HV, HT, RL
10.00 Ekerwaldssalen BF, VO
10.00 Maximum NIU
11.00 Maximum TE
Åk 2,3 Måndag 29 augusti 9.00 Maximum NIU
Måndag 29 augusti 9.00 Ekerwaldssalen Nya elever på IMS
Torsdag 1 september 9.00 Aulan Nuvarande elever på IMS
Måndag 29 augusti 11.00 Regementsgatan 24 IMYRK
Måndag 29 augusti 10.00 På skolan Gymnasiesärskolan åk 1-4
Åk 2 Måndag 29 augusti 9.00 Anslagna klassrum
Åk 3 Måndag 29 augusti 12.00 Anslagna klassrum

Jämtlands Gymnasium Wången

Åk 1 Torsdag 25 augusti 10.00 Aulan
Åk 2 Måndag 29 augusti 9.00 Sal 3
Åk 3 Måndag 29 augusti Fyra veckors APL