Skolstart ht-20

Jämtlands Gymnasium Bispgården

20/8 kl 09:40 Åk 1
24/8 kl 09:40 Åk 2 och 3 samt Introduktionsprogrammen

Jämtlands Gymnasium Bräcke

20/8 kl 09:00 ÅK 1 och nya elever i åk 2 och nya elever på IM.

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla

20/8 Åk 1 enligt följande tider:
BA20, 09:00 i matsalen Sigges
EE20, 09:30 i matsalen Sigges
VF20, IN20, 10:00 i matsalen Sigges
FT20, 10:30 i matsalen Sigges

24/8 kl 09:00 Åk 2 enligt anslag vid huvudentrén
24/8 kl 13:00 Åk 3 enligt anslag vid huvudentrén

Torsta

20/8 kl. 10:00 Åk 1 upprop i aulan
24/8 Åk 2 och 3 läsning enligt schema

Jämtlands Gymnasium Wargentin

20/8 Åk 1 enligt följande:

Kl. 08:15
EK upprop i Aulan

KL. 08:30
ESMUS upprop i Palmcrantzsalen
VO upprop i Ekerwaldsalen

Kl. 09:00
BF upprop i C218
NA upprop i Aulan
NIU/LIU-SA och NIU/LIU-NA upprop i Maximum

K. 09:30
HV och LÄR upprop i Palmcrantzsalen
HA upprop i Ekerwaldsalen

Kl. 10:00  
NIU/LIU-BF och NIU/LIU-EK upprop i Maximum
SA upprop i Aulan
IM upprop i Ekerwaldsalen

Kl. 10:30
HT och RL upprop i Palmcrantzsalen

Kl. 11:00
TE upprop i Aulan
IMS nya elever upprop i Ekerwaldsalen

KL.11:30
ESBIL upprop i Palmcrantzsalen

Kl. 12:00
ESESTET och HU upprop i Palmcrantzsalen

Upprop gymnasiesärskolan – Personligt brev skickas ut till eleverna.

24/8 kl. 8:15
Åk 2 i anvisade salar. Salar meddelas via anslag vid entréerna samt via elevintranätet i Teams. Läromedel och böcker som ännu inte lämnats tillbaka tas med för inlämning denna dag.

24/8 kl. 11:45
Åk 3 i anvisade salar. Salar meddelas via anslag vid entréerna samt via elevintranätet i Teams. Läromedel och böcker som ännu inte lämnats tillbaka tas med för inlämning denna dag.

Wången

20/8 kl 10:00 Åk 1 upprop i aulan

Jämtlands Gymnasium Åre

20/8 kl 08:30 Åk 1 upprop i aulan   
24/8 kl 08:30 åk 2-4 upprop i aulan