Skolstart ht-22

Jämtlands Gymnasium Bispgården

25/8 kl 09:40 ÅK 1 FT & IM, nya elever i årskurs 2 & 3 FT & IN.
29/8 kl 09:40 Åk 2 & 3 FT, IN & IM.

Jämtlands Gymnasium Bräcke

25/8 kl 09:00 ÅK 1, nya elever i åk 2 och på Introduktionsprogrammen
29/8 kl 08:40 Åk 2 och 3 samt Introduktionsprogrammen

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla

25/8 Åk 1 enligt följande tider:
FT22, kl 09:00 i matsalen Sigges.
EE22, kl 09:30 i matsalen Sigges.
VF22 samt IN22, kl 10:00 i matsalen Sigges.
BA22, kl 10:30 i matsalen Sigges.

29/8 kl 09:00 Åk 2 enligt anslag vid huvudentrén
29/8 kl 13:00 Åk 3 enligt anslag vid huvudentrén

Du som ska börja åk1 på gymnasiet hos Jämtlands Gymnasium på Fyrvalla:
Alla blivande elever i åk 1 (gäller inte elever på El och Energiprogrammet samt Fordonsprogrammet) kallas till skolan för att prova ut arbetskläder enligt schema nedan. Utprovningen sker i matsalen Sigges, ingång via huvudentrén, Fyrvallavägen 4 (samma gård där polisen har sin ingång).

Mentor möter upp i entrén.

Onsdag 17/8:
09:00-12:00  Bygg och anläggningsprogrammet åk 1

Torsdag 18/8:
09:00-12:00 Industriprogrammet samt VVS och Fastighetsprogrammet åk 1

Torsta

25/8 kl. 10:00 Åk 1 upprop i aulan
29/8 Åk 2 och 3 läsning enligt schema

Jämtlands Gymnasium Wargentin

Torsdag 25/8 upprop för åk 1: 

08.30 ESMUS/BIL/EST  Palmcrantzsalen 

08.30 BF/VO  Ekerwaldssalen 

09.00 NIU/LIU SA & NA  Maximum 

09.00 Ekonomiprogrammet  Aulan 

09.30 HV & LÄR  Palmcrantzsalen 

09.30 HT & RL  Palmcrantzsalen 

10.00 NIU/LIU BF&EK  Maximum 

10.00 SA  Aulan 

10.30 HU o FS  Ekerwaldsalen 

11.00 NA/TE  Aulan 

11.00 Introduktionsprogrammet  Maximum 

11.30 IMS  Palmcrantzsalen 

Gymnasiesärskolan meddelar uppropstider via personligt brev till elever. 

IM Flex meddelar uppropstider via personligt brev till elever. 

SA Flex meddelar uppropstider via personligt brev till elever. 

29/8 kl. 8:15
Åk 2 i anvisade salar. Salar meddelas via anslag vid entréerna samt via elevintranätet i Teams. OBS! Ingen skollunch denna dag för åk 2.

29/8 kl. 11:45
Åk 3 i anvisade salar. Salar meddelas via anslag vid entréerna samt via elevintranätet i Teams. OBS! Ingen skollunch denna dag för åk 3.

NIU/LIU Idrottsprogrammet: alla elever i år 2, 3 och 4 börjar 8.30 i aulan. 

Jämtlands Gymnasium Åre

25/8 kl 8.30 skolstart för årskurs 1 samt inskrivning för nya IM-elever
29/8 kl 8.30 skolstart för årskurs 2-4 samt IM

Samling i aulan vid skolstarten.