Skolstart ht-21

Jämtlands Gymnasium Bispgården

26/8 kl 09:40 Åk 1
30/8 kl 09:40 Åk 2 och 3 samt Introduktionsprogrammen

Jämtlands Gymnasium Bräcke

26/8 kl 09:00 ÅK 1, nya elever i åk 2 och nya elever på IM
30/8 kl 08:40 Åk 2 och 3 samt Introduktionsprogrammen

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla

26/8 Åk 1 enligt följande tider:
BA21, 09:00 i matsalen Sigges
EE21, 09:30 i matsalen Sigges
VF21, IN21, 10:00 i matsalen Sigges
FT21, 10:30 samling vid huvudentrén.

30/8 kl 09:00 Åk 2 enligt anslag vid huvudentrén
30/8 kl 13:00 Åk 3 enligt anslag vid huvudentrén

Du som ska börja gymnasiet hos Jämtlands Gymnasium på Fyrvalla:
Alla blivande elever i åk 1 (gäller inte elever på El och Energiprogrammet) kallas till skolan för att prova ut arbetskläder enligt schema nedan. Utprovningen sker i matsalen Sigges, ingång via huvudentrén, Fyrvallavägen 4 (samma gård där polisen har sin ingång). Mentor möter upp i entrén.

onsdag 18/8:
09:00-12:00  Bygg och anläggningsprogrammet åk 1
13:00-16:00  VVS och Fastighetsprogrammet åk 1 samt Industriprogrammet åk 1

Torsdag 19/8:
09:00-16:00  Fordonsprogrammet åk 1

Torsta

26/8 kl. 10:00 Åk 1 upprop i aulan
30/8 Åk 2 och 3 läsning enligt schema

Jämtlands Gymnasium Wargentin

Torsdag 26/8 upprop för årskurs 1:

Kl. 08:15
EK upprop i Aulan

KL. 08:30
ESMUS upprop i Palmcrantzsalen
VO upprop i Ekerwaldsalen

Kl. 09:00
BF upprop i C218
NA upprop i Aulan
ID-SA och ID-NA (NIU/LIU) upprop i Maximum

Kl. 09:30
HV och HT upprop i Palmcrantzsalen
HA upprop i Ekerwaldsalen

Kl. 10:00
ID-BF och ID-EK (NIU/LIU) upprop i Maximum
SA upprop i Aulan
IM upprop i Ekerwaldsalen

Kl. 10:30
LÄR och RL upprop i Palmcrantzsalen
HU upprop i C315

Kl. 11:00
TE upprop i Aulan
IMS nya elever upprop i Ekerwaldsalen

KL.11:30
ESBIL och ESEST i Palmcrantzsalen
Upprop gymnasiesärskolan – Personligt brev skickas ut till eleverna.

30/8 kl. 8:15
Åk 2 i anvisade salar. Salar meddelas via anslag vid entréerna samt via elevintranätet i Teams. Läromedel och böcker som ännu inte lämnats tillbaka tas med för inlämning denna dag. OBS! Ingen skollunch denna dag för åk 2.

30/8 kl. 11:45
Åk 3 i anvisade salar. Salar meddelas via anslag vid entréerna samt via elevintranätet i Teams. Läromedel och böcker som ännu inte lämnats tillbaka tas med för inlämning denna dag. OBS! Ingen skollunch denna dag för åk 3.

Wången

26/8 kl 10:00 Åk 1 upprop i aulan

Jämtlands Gymnasium Åre

26/8 kl 08:30 Åk 1 upprop i aulan  
30/8 kl 08:30 åk 2-4 i anvisade salar enligt anslag i cafeterian