Sommarföretagare

Driv ditt eget företag på sommarlovet, som sommarjobb!

Webbshop eller hundvakt?

Fixa loppis eller laga cyklar?

Plocka bär eller fotografera?

Bor du i Östersunds kommun och har har rätt ålder för att söka kommunal feriepraktik så kan du själv eller tillsammans med dina vänner, ansöka om att driva ett eget företag på sommarlovet!

Som Sommarföretagare får du hjälp att komma igång, utveckla dina idéer och få stöttning under tiden. Du kommer skapa ditt eget sommarjobb och samtidigt lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap!

I PROGRAMMET INGÅR:
Digital startinformation under vårterminen
4 dagars gemensam kickoff där du får inspiration och hjälp av våra coacher att komma igång.
Hjälp och coaching under hela programmet
Nätverk och mentorer som hjälper dig
Försäkring
Startkapital
Gemensam avslutningsaktivitet

Sommarföretagare arrangeras av Östersunds kommun i samarbete med JGY och håller på i 3 veckor. Sommarföretagare söks på samma sätt som ett kommunalt feriearbete, skillnaden är att du inte får timlön, utan ett startbidrag på 2 000kr/deltagare.

Coacherna som hjälper dig är tidigare elever från Jämtlands Gymnasiums ekonomer och i bakgrunden finns en huvudhandledare som stöd. Huvudhandledarna är lärare eller annan vuxen med god erfarenhet av företagsamhet.

Första veckan är en introduktionsvecka där du får lära dig grunderna i företagande, sedan driver du själv eller tillsammans med några vänner ett sommarföretag.

Efter de tre veckorna väljer ni om ni vill lägga ner ert företag, eller om ni vill fortsätta på egen hand.

Programmet börjar måndag 14 juni kl. 09.00 i aulan, Wargentin!

Frågor? Ring 073-0488575 eller maila tomas.hjelm@jgy.se

Sök på: www.ostersund.se/feriepraktik.

Du måste söka senast 14 mars!

Vi ses i sommar!