Inledande enkät, statistik o sånt.

laser_du_skonlitterara

Just nu så håller vi på att sammanställa enkäten som eleverna fick besvara inför projektet. Enkäten består av frågor som kopplas till elevernas erfarenheter och åsikter om skönlitteratur. Resultatet av enkäten kommer att publiceras på bloggen i sinom tid. Tills dess så finner ni en liten teaser ovanför, siffror som vi hoppas kommer att förbättras.