Stephan Wininger fick utmärkelsen Palmes Académiques

Stephan Wininger vid Jämtlands Gymnasium Wargentin har av den franska regeringen och utbildningsdepartementet blivit utsedd till riddare genom utmärkelsen Palmes Académiques. Utmärkelsen går de till de som jobbar inom eller främjar utbildning och Stephan nominerades av den franska ambassaden för hans engagemang och arbete för att sprida det franska språket och fransktalande kulturer inom de franska och svenska relationerna.

Nomineringen grundas bl.a. i ett projekt där Stephan och Wargentin deltog i ett projekt sponsrat av en fransk bank som tillgodosåg skolan med nya, modernare, franska läromedel. Projektet resulterade i att 18 elever gjorde det franska språktestet DELF med godkänt resultat och att skolan har möjlighet att certifiera elever med den livslånga språkcertifieringen.

Projektet dokumenterades av franska tv5: https://www.youtube.com/watch?v=0By2mdJEYRg

Stephan fick i oktober ett blev med ett diplom och deltog senare i en tilldelningsceremoni vid franska ambassaden i Stockholm. Totalt var de tre stycken som mottog utmärkelsen som delades ut av den franska ambassadören David Cvach. Den lila färgen på medaljen visar att det är en utmärkelse inom kunskap från utbildningsdepartementet.