Stiftelsen HKH – Hertigen av Jämtlands stipendiefond

Stiftelsen H.K.H. Hertigens av Jämtland stipendiefond har funnits under många år och riktar sig till elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor. Antalet stipendier är numera åtta à 5 000 kr och riktar sig till elever i avgångsklasser. Ansökningstiden går ut den 30 april varje år.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/Pages/stipendier-fran-stiftelsen-hkh-hertigens-av-jamtland-stipendiefond.aspx