Stipendiater JGY Fyrvalla 2023

Stipendiaterna på studentdagen.

Branschstipendium

VVS-Branschens Yrkesnämnd, 3000 kr – Vega Vance, VFVVS20

Vega har visat en mycket stor entusiasm och stor vilja att lära under sin utbildning. Han är mycket omtyckt i skolan och på sin APL plats och samarbetar mycket bra med andra elever, handledare och övriga montörer. Vega uppvisar ett stort kunnande inom VVS yrket både inom teori och praktik och genomför sina uppgifter på ett föredömligt sätt samt även inom övriga ämnen i skolan.

Rörteknik AB Östersund, 1000 kr – Alexander Lännkvist, VFVVS20

Alexander har genomfört sina studier med intresse och engagemang. Alexander har under studietiden visat på stor utveckling såväl praktiskt som teoretiskt. Alexander är väl kvalificerad för Rörtekniks stipendie, för sitt engagemang och goda studieresultat.

Frys och Kylservice – Frida Melby, VFKYL20

För mycket goda studieresultat och stor skicklighet både praktiskt och teoretiskt.

Teknikföretagen och IUC-Z Group – Nova Henrixon, IN20

Nova har visat på ett stort yrkeskunnande inom svets-teknik. Nova har mycket väl utvecklade kunskaper och förmågor som stämmer väl överens med den yrkesutgång som hon valt. Nova har genom sitt kunnande och beslutsamhet visat att hon mycket väl motsvarar det krav som företagen ställer på en medarbetare.

BYN (Byggbranchens Yrkesnämnd) – Kevin Berglund, BA20D

Kevin har skött sin Apl på ett föredömligt sätt och visat på stort engagemang och yrkeskunnande.

BYN (Byggbranchens Yrkesnämnd) – Kevin Engelbrektsson, BA20A

För väl genomförd APL, god kamrat och ett gott yrkesmannaskap. Kevin har under hela gymnasietiden tagit ett stort ansvar både i klassrummet, bygghallen och ute på APL. Han är ordningsam och seriös i det han gör. Med sin sociala begåvning och sin stora omtänksamhet får han alla att känna sig sedda.

BYN (Byggbranchens Yrkesnämnd) – Rasmus Bertilsson, BA20B

Rasmus Bertilsson har visat ett särskilt gott yrkesmannaskap och skött sin APL på ett föredömligt sätt.

Ahlsell – William Andreasson, BA20A

För en väl utförd APL och ett gott kamratskap. William är en trygg och cool kille som man kan lita på i alla väder. Han har en seriositet i det han gör och är glad och omtänksam. Sin APL har han skött med bravur vilket vittnar om att han är redo för dom nya utmaningar som finns efter studenten.

MRF – Andreas Kristensson, FT20C

Andreas har visat stor framåtanda, fordonsengagemang och en positiv inställning till lärande för sin utveckling inom yrket serviceteknikerpersonbil. Eleven har fått ett mycket gott renommé från sina APL-platser

TechStar – Andreas Kristensson, FT20C

TechStar – Alexander Olsson Ågren, FT20C

MRF – Teun van Mierlo, FT20B

Teun har under sin APL-period vid Berners Tunga Fordon utvecklats till en god medarbetare och en skicklig lastbilsmekaniker.

TechStar – Jennifer Ström, FT20A

MRF – Jennifer Ström, FT20A

Jennifer har på ett föredömligt sätt skött sitt skolarbete samt sin arbetsplatsförlagda utbildning. Jennifer har därigenom visat på mycket god kompetens, speciellt inom yrket som bilskadereparatör.

Prima logistik – Erica Holmberg, FTT20F

Erica är intresserad, lugn och ordningsam vilket resulterade i en visstidsanställning efter skolans slut.

Svensk Cater – Tindra Tander, FTT20E

Tindra är helt fantastisk från första dan till sista och det resulterar i en anställning.

Lundstams – Grethe Göransson, FTT20E

För att Grethe är engagerad, nyfiken och intresserad av yrket.

Reaxcer – Markus Danielsson, FTT20F

Stipendiaten har visat ett stort intresse för skola och bransch!

Reaxcer – Frida Andersson, FTT20F

Stipendiaten har visat ett stort intresse för skola och bransch!

Loadex – Ida Årvåg Stjernen, FTT20E

Stipendiaten har deltagit med stort engagemang på skola och apl.

Loadex – Olle Johansson, FTT20E

Stipendiaten har deltagit med stort engagemang på skola och apl.

JGY Stipendium

900 kr – Emil Åsvold Hedin, VFFAS20

Emil har på ett förtjänstfullt sätt, med vilja och mod, fullföljt sin utbildning med gott resultat. Vi önskar Emil ett fortsatt långt lärande inom Fastighetsteknik.

900 kr – Frida Melby, VFKYL20

För närvaro, gott kamratskap och stort engagemang.

1000 kr – Max Busk, IN20

För en fantastisk resa genom gymnasiet!

900 kr – Lukas Lundgren, BA20A

För en bra resa och ett gott kamratskap. Lukas har genom sina tre gymnasieår gjort en resa som uppvisar en stor utveckling och mognad. Lukas visar genom sin attityd och goda kamratskap att han är att lita på. Han har tagit stora steg på vägen och det märks att han är redo att ta nästa kliv in i arbetslivet.

900 kr – William Johansson Vestner, BA20A

För god närvaro och goda studieprestationer. William har under sina tre gymnasieår uppvisat en god närvaro och goda studieprestationer. Han har visat både i klassrummet, bygghallen och på APL att han är intresserad, engagerad och har en bra attityd som smittar av sig på övriga klasskamrater och kollegor.

900 kr – Sanna Nylen, BA20D

För goda studieresultat och god närvaro. Sanna har under hela gymnasietiden tagit ett stort ansvar både i klassrummet, bygghallen och ute på APL. Hon är ordningsam och seriös i allt det hon gör. Sanna kommer att bli en utomordentlig kakelsättare som jag tror företagen kommer att vara väldigt nöjda med som anställd.

900 kr – Isak Ståhl, BA20D

För goda studieprestationer och ett gott kamratskap. Isak har gjort en fin utveckling och visat på stor empati samt varit en god klasskamrat.

900 kr – Sara Arvidsson, BA20B

För goda studieresultat och yrkesfärdighet. Sara har under sin utbildning uppnått goda studieresultat i samtliga ämnen. Inom yrkesämnet har hennes stora intresse o vilja att lära sig o utvecklas inom yrket fört henne framåt i sina yrkesfärdigheter.

900 kr – Elin Henriksson, BA20B

För goda studieprestationer och yrkesfärdighet. Elin har under sin utbildning presterat bra inom samtliga ämnen. I Yrkesämnet har hennes engagemang att utvecklas o lära sig nya saker inom yrket bidragit till hennes yrkesfärdighet.

1000 kr – Maria Lindström, BA20C

För gott engagemang, goda studieresultat och trevligt bemötande. För visat intresse och goda vitsord från APL.

900 kr – Alexander Herdell Brodin, FT20C

För goda studieresultat och en bra progression inom personbilsteknik. Alexander har fått mycket gott renommé från sina APL-platser.

900 kr – Oliver Olofsson, FT20C

För goda studieresultat och en bra progression inom personbilsteknik. Oliver har fått mycket gott renommé från sina APL-platser.

900 kr – Douglas Fanqvist, FT20B

Douglas har under sin studietid uppvisat mycket goda studieresultat och en stark vilja att lära sig mer om yrket. Douglas har varit en god kamrat och är mycket uppskattad både hos elever och personal.

900 kr – Nils Holm, FT20B

Nils har under sin tid på Fyrvalla uppvisat mycket goda studieresultat, hans positiva sätt har varit uppskattat både hos klasskamrater och lärare. Nils har utvecklats till en skicklig tungmekaniker och en uppskattad medarbetare.

1000 kr – William Sjömark Wallin, FT20A

För god framgång i studierna & god närvaro vid Fordons- och Transportprogrammet, inriktning Karosseri & Lackering.

900 kr – Ina Björk Hedberg   FTT20F

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Ville Mattsson   FTT20F

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Emil Backlund   FTT20E

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Tuva Ström   FTT20E

För goda studier och stort intresse branschen

900 kr – Emil Larsson   EEELT20

För ett bra skolår med hög närvaro, gott kamratskap, goda studieresultat och ett engagemang som lagt grunden för att bli en god yrkesperson.

900 kr – Carl Olofsson   EEELT20

För ett bra skolår med hög närvaro, gott kamratskap, goda studieresultat och ett engagemang som lagt grunden för att bli en god yrkesperson.

900 kr – Lukas Handmark   EEENE20

För goda studieresultat!

900 kr – Tor Stenhammar   EEENE20

För goda studieresultat!

500 kr – Astor Sätre   EEDAT20

För god närvaro och goda studieresultat!

500 kr – Kesah Al Absi   EEDAT20

För god närvaro och goda studieresultat!