Stipendieutdelning på länsresidenset

För två veckor sedan var det stipendieutdelning på länsresidenset i Östersund. Två fonder, Märit och Herje Norrbys stipendiefond, även kallad Rausingstipendiet, och Clara och Sjune Svenssons stipendiefond delade genom landshövding Jöran Hägglund ut stipendier till tio elever från Jämtlands Gymnasium.

Märit och Herje Norrbys stipendiefond 2014

Tilldelas elever som har visat upp utmärkta studieresultat och är en god företrädare för svensk gymnasieungdom. Stipendiesumman på 25 000 kronor ska användas till studier utomlands.

Stipendiater: Maria Tiger Bodlund, Madeleine Engnér, Amanda Johansson, Duha Isabel Khoure, Astrid Mackegård Hansson och Joanna Wallén.

Clara och Sjune Svenssons stipendiefond 2014

Tilldelas elever med fallenhet för ekonomiska och/eller tekniska studier, i huvudsak efter studieprestation. Även denna stipendiesumma är 25 000 kronor.

Stipendiater: Agnes Lindberg,  Jonna Nyman, Jesper Fahlén och Sunna Trebbin Harvard. 

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län, Thomas Jarnehill