Student- och skolavslutningar

nyhetsbild_student

Studentavslutning 2016

Bispgården – torsdag den 2 juni

11.00 Samling på Hotell Hallstaberget i Sollefteå

Bräcke – fredag den 3 juni

10.30-13.30 Samling, fotografering, mingel och lunch med personal
13.40 Studenterna åker genom Bräcke i lövat ekipage
ca 14.20 Studenterna anländer till skolans framsida när ni är välkomna att ta emot era ungdomar

Fyrvalla – fredag den 3 juni

11.00 Gemensam avslutning i Stora kyrkan
12.00 Utgång från kyrkan

Torsta – fredag den 3 juni

10.00 i Ås kyrka

Wargentin – fredag den 3 juni

9.00 Samling med mentorer
10.00 Samling i Aulan
11.30 Utmarsch från trappan mot Rådhusgatan. Beräknas pågå till kl. 12.15

samlingsplatser_student

Avslutning åk 1 och 2

Bispgården – fredag den 10 juni

På skolan

Wargentin – fredag den 10 juni

9.00 EK15a, EK15b, EK15c, HA15, HU15, HV15, IMS-FOKUS4, IMS-FOKUS5, IMS-FOKUS6, IMS-OPUS, SA15a, SA15b, SA15c, SAI15, VO15a, VO15b, Gysär

10.00 BF15, ESBIL15, ESEST15, ESMUS15, HT15, IM15, IMS-FACTO, IMS-FOKUS1, IMS-FOKUS2, IMS-FOKUS3, NA15, NAI15, NIU15, RL15, TE15a, TE15b, TE15c

11.00 alla klasser i åk 2.