Studentprogram 2020

Vid utspring får varje elev får mötas upp av två anhöriga. Elever och anhöriga med sjukdomssymtom, t.ex. halsont, snuva, hosta och feber, får ej delta i studentavslutningen. Kom ihåg att hålla avstånd till varandra!

Bispgården Fredag 5 juni

Kl 09:15 Studenterna minglar tillsammans med personalen.
Kl 10:10 Studenterna samlas i aulan för studentceremonin. Tal från rektor, betyg och stipendieutdelning.
Kl 10:50 Studenterna tågar ut ur skolan och möts av sina anhöriga.

Bräcke Fredag 5 juni

Kl 10:30 Studentfotografering och återblickar.
Kl 11:00 Studenter och personal äter traditionsenlig lunch tillsammans med betygs- och stipendieutdelning
Kl 12:15 Studenterna springer ut gruppvis och anhöriga tar emot på framsidan vid anvisade platser.

Fyrvalla Fredag 12 juni

Kl 08:00 Mentorer och elever träffas i klassrum för aktiviteter och stipendieutdelning. Studentfotografering klassvis enligt schema.
Kl 10:00 Traditionsenlig brunch enligt schema.
Kl 11:35 Tal till studenterna på innergården.
Kl 11:55- 13:05 Studenterna springer ut klassvis genom grinden på innergården i ordningen:  

Anhöriga samlas på anvisade platser inom Fyrvallaområdet familjevis och lämnar området så snart som möjligt sedan man tagit emot sin student. Det är viktigt att ni som skall besöka studenten vid JGY Fyrvalla pratar med er student så att ni vet vilken klass er student går i.

Torsta Torsdag 11 juni

Avslutning sker i samband med den traditionella studentmiddagen där endast elever och personal deltar.

Wargentin 10 – 12 juni

Samling i anslagna klassrum och studentfotografering enligt schema.
Utmarsch från trappan enligt schema nedan.

Klassen lämnar därefter trappan och går till den plats på skolgården som hänvisas i schemat nedan. Norr=gräsmattan (norr om stora entrén), Söder=parkeringen (söder om stora entrén).

Förhållningsregler vid utspring

Skolgården framför stora entrén kommer att vara avspärrad för allmänheten under utspringet. Varje elev får mötas upp av två anhöriga som släpps in på skolgården 15 minuter innan den berörda klassens utspring. För klasser som ska samlas på parkeringen släpps de anhöriga in från Biblioteksgatan, för klasser som ska samlas på gräsplanen släpps anhöriga in från Samuel Permansgatan. Anhöriga som är 70 år och äldre bör helt avstå från att delta.

För att undvika smittspridning är det viktigt att alla respekterar de begränsningar som råder och det kommer inte att vara tillåtet att stå på trottoaren utanför skolgården för att titta på.

Wargentin/Torsta Gymnasiesärskolan Fredag 12 juni

Nationella programmen X-huset

Kl 08:30 Samling i X-huset för elever och närmast personal.
Kl 09:30 Utspring från X-huset. Två anhöriga per elev är välkomna. För att minska smittspridningen kommer ni få gå från Samuel Permansgatan och mellan Sporthallen och X-huset. Det kommer att markeras med band.

Individuella programmet J-huset

Kl 09:00 Samling i J-huset för elever och närmast personal.
Kl. 10:00 Utspring mot Sporthallen. Två anhöriga per elev är välkomna. För att minska smittspridningen kommer ni att få gå från Regementsgatn och vägen ned förbi J-huset.   

Nationella programmen Torsta

Kl 08:30 Samling i klassrummet för elever och närmast personal.
Kl. 09:30 Utspring. Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot utanför.  

Wången Fredag 5 juni

Kl 10:00 Digital avslutning med avslutningstal, stipendieutdelning och hemliga gäster.

Åre Fredag 5 juni och Fredag 12 juni

Fredag 5 juni HTRL i Åre

Kl 09:00 Studentceremoni med tal och stipendieutdelning
Kl 11:00 Utspring

Fredag 12 juni

Studentceremoni med tal och stipendieutdelning enligt schema.

Utspring på Borggården i Järpen

EK/SA17             10.00

NA/TE17            10.30

Skidgymnasiet 12.00

Utspring Fordonslokalerna

FT/SNÖ17         10.30