Studentprogram 2021

Vid utspring får varje elev mötas upp av begränsat antal anhöriga, se antal under respektive skola. Elever och anhöriga med sjukdomssymtom, t.ex. halsont, snuva, hosta och feber, får ej delta i studentavslutningen. Kom ihåg att hålla avstånd till varandra!

Bispgården – Fredag 4 juni

Kl. 09:15 Studenterna minglar tillsammans med personalen.
Kl. 10:10 Studenterna samlas i aulan för studentceremonin. Tal från rektor, betyg och stipendieutdelning.
Kl. 10:50 Studenterna tågar ut ur skolan och möts av sina anhöriga.

Bräcke – Fredag 4 juni

Kl. 10:15 Mingel, studentfotografering och återblickar.
Kl. 11:00 Studenter och personal äter traditionsenlig lunch tillsammans med betygs- och stipendieutdelning
Kl. 13:00 Studenterna ställer upp ute för gemensam sång och tågar sedan ut till väntande anhöriga (max 4/student), som står vid anvisade platser.

Anhöriga samlas på anvisade platser utanför skolan, på sjösidan. Under rådande omständigheter begränsas antalet anhöriga till max 4/student och det är önskvärt att familjerna lämnar området så snart som möjligt sedan man tagit emot sin student.

Fyrvalla – Torsdag 10 juni

Kl 08:00 Mentorer och elever träffas i klassrum för aktiviteter och stipendieutdelning. Studentfotografering klassvis enligt schema.
Kl 10:00 Traditionsenlig brunch enligt schema.
Kl 11:00 Aktiviteter, underhållning och tal till studenterna på innergården.
Kl 11:45- 13:10 Studenterna springer ut klassvis genom grinden på innergården i ordningen:  

KlassTid
IN18, VFKYL18, VFVVS1811:45
FT18a11:55
FT18b12:00
FT18c12:05
FTT18e12:10
FTT18f12:15
EEDAT1812:25
EEELT1812:30
EEENE1812:35
BA18a12:45
BA18b12:50
BA18c12:55
BA18d13:00

Varje student får bjuda in två anhöriga. Anhöriga samlas på anvisade platser inom Fyrvallaområdet familjevis och lämnar området så snart som möjligt sedan man tagit emot sin student.

Torsta – Fredag 4 juni

Kl. 11:00 Studenter och personal äter examenslunch i Torstas restaurang och har betygs- och stipendieutdelning.
Kl. ca 12:00-12:30 Studenterna springer ut på Torstas framsida och anhöriga tar emot på anvisade platser på grönytorna. Mer detaljerad information kommer skickas ut.

Wargentin 10 – 11 juni

Samling i anslagna klassrum och studentfotografering enligt schema.
Utmarsch från trappan enligt schema nedan. Klassen lämnar därefter trappan/scenen och går till det område som hänvisas i filen nedan.

Torsdag 10 juni

Klass UtmarschSamling
EK18a09:00Område 1
EK18b 09:20Område 2
EK18c09:40Område 3
EK18d10:00Område 4
HT1810:20Område 1
HV1810:40Område 2
NA18a11:00Område 3
NA18b11:20Område 4
NAI1811:40Område 1
RL1812:00Område 2
TE18a12:20Område 3
TE18b12:40Område 4
VO1813:00Område 1

Fredag 11 juni

KlassUtmarschSamling
NIU1709:00Område 1
NIU18:1+209:20Område 2
NIU18:3+409:40Område 3
GYSÄR10:00Område 4
BF1810:20Område 1
ES1810:40Område 2
ESMUS1811:00Område 3
HA1811:20Område 4
HU1811:40Område 1
Lärling1812:00Område 2
SA18a12:20Område 3
SA18b12:40Område 4
SA18c13:00Område 1
SAI1813:20Område 2

Förhållningsregler vid utspring

Skolgården framför stora entrén kommer att vara avspärrad för allmänheten under utspringet. Varje elev får mötas upp av två anhöriga som släpps in på skolgården 20 minuter innan den berörda klassens utspring. Det är tillåtet att ta med syskon som är sex år och yngre utan att de räknas till de två. För klasser som ska samlas på parkeringen släpps de anhöriga in från Biblioteksgatan, för klasser som ska samlas på gräsplanen släpps anhöriga in från Samuel Permansgatan.

För att undvika smittspridning är det viktigt att alla respekterar de begränsningar som råder. Det kommer inte att vara tillåtet att stå på trottoaren utanför skolgården för att titta på.

Wargentin/Torsta Gymnasiesärskolan

Nationella programmen X-huset Fredag 11 juni

Kl. 08:15 Samling i klassrum. Utmarsch kl. 10.00 på framsidan.

Individuella programmet J-huset Fredag 11 juni

Kl. 08:30 Samling i J-huset för elever och närmast personal.
Kl. 10:00 Utspring mot Sporthallen. Två anhöriga per elev är välkomna.

Nationella programmen Torsta Fredag 4 juni

Anhöriga får information om detaljer skickad till sig.

Wången Fredag 4 juni

Kl. 10:00 Studentceremoni
Kl. 12:00 Lunch

Två anhöriga per elev är välkomna, det går även att följa ceremonin digitalt.

Åre Fredag 4 juni och Fredag 11 juni

Fredag 4 juni HT/RL i Åre på Restaurang Runt Knuten

Kl. 10:15 Studentceremoni med tal och stipendieutdelning
Kl. 12:00 Utspring

Anhöriga samlas på planen utanför skolan i god tid för att ta emot sina studenter. Vi förstår att det är många som vill fira årets studenter men med rådande pandemirestriktioner kan varje student endast bjuda in fyra (4) anhöriga.

Fredag 12 juni

Studentceremoni med tal och stipendieutdelning enligt schema.

Utspring på Borggården i Järpen

Kl. 10:00 Ekonomiprogrammet

Kl. 10:30 Samhällsvetenskapliga programmet

Kl. 11:00 Naturvetenskapliga programmet

Kl. 11:30 RIG (Skidgymnasiet)

Utspring Fordonslokalerna

Kl. 10:30 Fordonsprogrammet

Anhöriga samlas på Borggården i god tid för utspringet. Vi förstår att det är många som vill fira årets studenter men med rådande pandemirestriktioner kan varje student endast bjuda in fyra (4) anhöriga.