The General Assembly at Wargentin

Tuffa förhandlingar i Generalförsamlingen!

I fredags 27/4 när NAI17 och SAI17 genomförde det årliga FN-rollspelet var det tuffa förhandlingar för delegaterna. Endast tre länder lyckades få sina resolutioner antagna! En lång rad viktiga frågor har avhandlats och här kommer ett axplock av punkterna.

Presidiet välkomnade delegaterna med uppmaningen om att verkligen förhandla för världssituationens bästa – en hållbar utveckling. Klimatexperterna höll power speeches och poängterade vikten av tydliga åtgärder både lokalt och globalt.

USA förnekade sin vana trogen att klimatförändringarna tillhör kategorin ”fake news” och skyllde Kina för att sprida dessa alternativa fakta… Deras anförande skapade viss oro i leden. I gengäld uppmanades de amerikanska delegaterna vid flera tillfällen omvända Trump vad gäller Parisavtalet.  

Tyskland  lyckades inte få med sig Världssamfundet på sin linje om mer gemensamt ansvar för flyktingar. Tuvalu och Brasilien fick bra gehör för sina förslag om att minska klimatutsläppen, men resolutionerna röstades ändå inte igenom.

Frågan om kvinnors situation i Bangladesh mötte oväntat hårt motstånd. Det är känt att klimatet påverkar situationen för kvinnor oerhört mycket, och att bistånd som hanteras av kvinnor kan ge bättre resultat.

Endast resolutionerna från Nederländerna och Portugal röstades tydligt igenom. Nederländerna valde att fokusera på ett tydligt bonus/malus-system som ska gynna köpare av fordon med mindre koldioxidutsläpp. Portugiserna var tydliga med att det bara är förnyelsebar energi som gäller i en nära förestående framtid.

Vid ett tillfälle var det riktigt jämnt i röstningen – efter att ha läst på extra i FN-stadgan visade sig även Ryssland få sin resolution accepterad i Generalförsamlingen!

Vi tackar delegater, experter och presidium för en väl förberedd, spännande och lärorik förmiddag!

Joel Gibson SAI15 – opening speech

Delegation from Ryssland  SAI17

Delegate from Brazil NAI17

Delegation from Bangladesh SAI17

Delegate from the US NAI17

Climate experts Bodil Strömberg and Caroline Eriksson NAI15