UN Forum – There is no plan B…

There is no plan B, since there is no Planet B.

Förra veckan debatterades effekten av klimatförändringarna i världen samt behovet av mänskliga rättigheter av tolv delegationer i ett FN-rollspel. Det var förstaårseleverna från de internationella inriktningarna på Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet som under ledning av ett presidium från SA-I år två som förberett mötet med att skriva resolutioner och reflekterat över kopplingarna mellan klimat, resurser samt människans rätt till en tillräcklig levnadsstandard.

Förhandlingarna var lyckade, stundtals mycket livliga, och hela nio resolutioner antogs av mötet.