Utvecklingsprojekt kring rapportering och kommunikation

Anna_Rex_bisp_51_small

Lärlingarna i årskurs 3 vid Jämtlands Gymnasium Bispgården deltar under läsåret i ett utvecklingsprojekt för att förbättra rapporteringen och kommunikationen när elever är ute på arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eleverna arbetar med en app som man aktivt och kontinuerligt är med att utveckla.

För att skapa likvärdiga förutsättningar för utvecklingsarbetet har eleverna mottagit en smartphone som sponsrats av företagen inom BTC.

Utvärdering av verktyget och arbetssättet sker i slutet av vårterminen 2016.