Vill du bli sommarföretagare?

Du kan skapa ditt eget sommarjobb, tjäna pengar och samtidigt lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap! Som Sommarföretagare får du hjälp att komma igång, du får utveckla och testa din affärsidé och får stöttning under tiden.

I PROGRAMMET INGÅR:

Digital startinformation under vårterminen

4 dagars gemensam kickoff där du får inspiration och hjälp av våra coacher att komma igång.

Hjälp och coaching under hela programmet

Nätverk och mentorer som hjälper dig

Försäkring

Startkapital

Gemensam avslutningsaktivitet

Sommarföretagare arrangeras av Östersunds kommun i samarbete med JGY och håller på i 3 veckor. Sommarföretagare söks på samma sätt som ett kommunalt feriearbete, skillnaden är att du inte får timlön, utan ett startbidrag på 2 000kr/deltagare.

Coacherna som hjälper dig är tidigare elever från Jämtlands Gymnasiums ekonomer och i bakgrunden finns en huvudhandledare som stöd. Huvudhandledarna är lärare eller annan vuxen med god erfarenhet av företagsamhet.
Första veckan är en introduktionsvecka där du får lära dig grunderna i företagande, sedan driver du själv eller tillsammans med några vänner ett sommarföretag. Efter de tre veckorna väljer ni om ni vill lägga ner ert företag, eller om ni vill fortsätta på egen hand.


Programmet börjar måndag 19 juni kl. 09.00 i aulan, Wargentin Frågor?
Ring 073-0488575 eller maila tomas.hjelm@jgy.se
Ansök här www.ostersund.se/feriepraktik – senast 12 mars!