Träarbetare Östersund

Utbildningsort: Östersund
Poäng: 1700
Veckor: 52

Kursstart 211004 (slutdatum 220930)
Sista ansökningsdag är 210827

Du ansöker via Lärcentrum i den kommun du är folkbokförd.

I denna utbildning får du kunskap inom nybyggnation, renovering och ombyggnation av bland annat bostäder och lokaler. Du får lära dig alla slags byggnadsarbeten.

Utbildningen är både skol-  och företagsförlagd. Detta innebär att du har lektioner på skolan de första månaderna. Teori varvas med praktiska moment i bygglokalen. När du har nått vissa mål är du klar att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan ombesörjer din APL plats.  Din APL tid är en viktig del i din utbildning som kan skapa goda kontakter som kan leda till arbete.

Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok utfärdad av BYN regionalt.

Färdigutbildningen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Läs mer om det och olika byggyrken på BYN:s hemsida  www.byn.se

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå.

Du som ansökt eller funderar på att ansöka är välkommen att besöka utbildningslokalerna i Furulund.
Kontakta oss för att avtala tid. Tele: 072 373 5011.

Mer information: 010-490 2632, vux@jgy.se

Poängplan

Träarbetare Östersund

Bygg och anläggning 1 (BYGBYG01) 200
Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02) 200
Gymnasiearbete (GYARBA) 100
Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 100
Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100
Husbyggnad 2 (HUSHUS02) 200
Husbyggnad 3 (HUSHUS03) 200
Trä 1 (TRÄTRK01) 100
Trä 2 (TRÄTRK02) 100
Trä 3 (TRÄTRK03) 200
Fördjupning Betong 1 (BETBET01) 100
Fördjupning Betong 2 (BETBET02) 100