Undersköterska inriktning Funktionsnedsättning

Utbildningsort: Bräcke
Poäng: 1600
Veckor: 64
Kursstart enligt överenskommelse

Studera hel- eller deltid. Individuellt upplägg erbjuds.
Dina kunskaper och erfarenheter kan till vissa delar valideras.

Vård- och omsorgsutbildning för vuxna ger grund för arbete direkt eller bra grunder för fortsatta studier om du så önskar. Undersköterskeutbildning ger bra grund för att gå vidare till sjuksköterskeutbildningen vid högskola.

Poängplan

Undersköterska inriktning Funktionsnedsättning

Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 100
Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) 100
Hälsopedagogik (HÄLHÄL0) 100
Medicin 1 (MEDMED01) 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100
Psykologi 1 (PSYKPSY01) 50
Socialpedagogik (PEASOC0) 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) 100
Vård- och omsorg – specialisering (VADVAR00S) 100
Vård- och omsorg vid demens (GERVÅR0) 100
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) 200
Vård- och omsorgsarbete 2 (VÅRVÅR02) 150
Vårdpedagogik och handledning (PEAVÅD0) 100