Vårdbiträdesutbildning (Yrkes-sfi)

Utbildningsort: Bräcke
Utbildningstid: Individuellt upp till 4 terminer – heltidsstudier
Förkunskapskrav: Betyg från lägst SFI C-nivå
Kursstart enligt överenskommelse

Genom utbildningen lär du dig grunderna inom vård- och omsorgsarbete
samtidigt som du läser och tränar svenska språket.

Utbildningen ger dej yrkestiteln vårdbiträde.
Du kan efter avslutad utbildning studera vidare till undersköterska.

I kurserna ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, som ofta kallas för praktik.
Du får genom utbildningen goda kontakter med arbetsgivare.

Utbildningen är kostnadsfri.
Du ansöker om att få studera till vårdbiträde via LärCentrum.

Utgifter för kurslitteratur, studiebesök, transport och arbetskläder
står du som studerande själv för.

Poängplan

Vårdbiträdesutbildning (Yrkes-sfi)

Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0) 100
Hälsopedagogik (HÄLHÄL0) 100
Medicin 1 (MEDMED01) 150
Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100
Psykologi 1 (PSYKPSY01) 50
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100
Vård- och omsorgsarbete 1 (VÅRVÅR01) 200
Yrkessvenska 200 – 400
SFI D 3 dagar i veckan termin 1
Svenska som andraspråk grund 700