Work Away möjliggör fortsatt internationell APL

Jämtlands Gymnasium har blivit beviljade ca 1 500 000 kronor i EU-medel av Universitets- och högskolerådet till ett internationellt projekt där elever från yrkesprogram genomför en del av sitt arbetsplatsförlagda lärande utomlands. Projektet Work Away pågår under två år och är en förlängning av projektet Service Quality som avslutades under våren. Syftet med projektet är att utveckla elevernas kunskaper om service, bemötande och språk, utvecklas inom deras framtida yrkesroll, öka deras anställningsbarhet samt växa som individer.

Deltar i projektet gör Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet och 56 elever kommer få möjlighet att delta i projektet mellan höstterminen 2014 och vårterminen 2016. Det arbetsplatsförlagda lärandet kommer att genomföras tillsammans med en praktikförmedling i Plymouth, England samt Hotel Europäischer Hof och Hotel Salzburger Hof i Bad Gastein, Österrike.

Erasmusplus_logotyp