Internationella program (NAI, SAI)

Naturvetenskapsprogrammet Internationell (NAI) och Samhällsvetenskapsprogrammet Internationell (SAI)

Jämtlands Gymnasium erbjuder två Internationella utbildningar där engelska används som undervisningsspråk – NAI och SAI.

Det är inriktningarna för dig som vill kombinera ditt intresse för det engelska språket med en gedigen utbildning inom antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Både NAI och SAI söks till årskurs ett.

Läses vid: Wargentin

Naturvetenskapsprogrammet Internationell (NAI)

NAI är utbildningen för dig som gillar engelska och vill kombinera det med ett intresse för matematik och naturvetenskap.

Siktar du på att plugga vidare öppnar studier på NAI upp för många utbildningar. Med engelskan som arbetsspråk får du ett försprång och kan lättare ta till dig kurslitteratur som ofta ges på engelska.

På programmet fördjupar du dig i biologi, fysik, kemi och matematik. Det kan till exempel handla om hur kroppen fungerar, kemikaliers påverkan på människa och miljö samt hur vi med hjälp av teorier och modeller kan beskriva naturen. Här varvar vi teoretiska studier med praktiska inslag som laborationer och exkursioner.

Höjdpunkter på NAI är till exempel FN-rollspelet i årskurs 1 och vårt utbyte med en engelsk skola i årskurs 3.

Naturvetenskapsprogrammet Internationell söker du redan till årskurs 1.

Samhällsvetenskapsprogrammet Internationell (SAI)

SAI är utbildningen för dig som gillar engelska och är intresserad av din omvärld. Här får du lära dig mer om hur olika samhällen och människor fungerar.

Kanske tänker du dig en framtid på den internationella arbetsmarknaden? Eller så vill du komma väl förberedd till universitetet där allt fler utbildningar går helt eller delvis på engelska? På SAI får du klasskamrater som är lika studiemotiverade som du, och tillsammans hjälps ni åt för att få bra resultat!

På programmet läser du många kurser som hjälper dig att förstå viktiga samhällsfrågor. Exempelvis behandlar vi: demokrati, politik, ekonomi, klimatfrågan och jämställdhet. Hela tiden med en internationell utblick. Viktiga ämnen på programmet är samhällskunskap, historia, engelska och Internationella relationer.

Några höjdpunkter på SAI är det FN-rollspel som vi genomför i ettan, vårt deltagande i Europeiska Ungdomsparlamentet i tvåan och vår studieresa med hela klassen i trean som de senaste åren gått till Storbritannien.

Samhällsvetenskapsprogrammet Internationell söker du till i årskurs 1.

Ansökan

Naturvetenskapsprogrammet Internationell och Samhällsvetenskapsprogrammet Internationell söker du till i årskurs 1.

Kontaktuppgifter NAI

Rektor
Elisabeth Knudsen
elisabeth.knudsen@jgy.se
010-490 24 05

Studie- och yrkesvägledare
Sari Kuhlström
sari.kuhlstrom@jgy.se
010-490 25 07

Lärare
Anna Norrby
anna.norrby@jgy.se
010-490 25 42

Kontaktuppgifter SAI

Rektor
Magdalena Risselborn
magdalena.risselborn@jgy.se
010-490 24 14

Studie- och yrkesvägledare
Jon Svensson
jon.svensson@jgy.se
010-490 25 58

Lärare
Erik Edervall
erik.edervall@jgy.se
010-490 25 24

Mer information om respektive program samt poängplan 

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet