Personal som umgås i personalrum

Årsredovisning

Enligt lag om kommunal redovisning skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. I Årsredovisningen finns förutom en ekonomisk redovisning redogörelser för förbundets utveckling på sikt, verksamhetsresultat/nyckeltal samt måluppfyllelse. Verksamhetsberättelser har också utarbetats för varje rektorsområde.

 

På sidan Kvalitet och utveckling hittar du våra årsredovisningar.