Samhällsvetenskaps­programmet (SA)

Journalist, jurist eller polis? Det är några möjliga yrken att studera vidare till. På programmet får du arbeta vetenskapligt, analytiskt och praktiskt. Du förbereder dig för vidare studier på universitetet inom ett brett samhällsvetenskapligt område och du kan välja att läsa utbildningen på engelska.

Samhällsvetenskaps­programmet riktar sig till dig som vill gå en bred högskoleförberedande utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Du får kunskaper om hur vårt samhälle är uppbyggt och vad som styr det. Du analyserar händelser ur individ- och grupperspektiv såväl lokalt som globalt.

I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv. Du får träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera information och ny kunskap.

I undervisningen får du bland annat göra undersökningar, fältstudier, ställa upp teoretiska modeller och delta i olika rollspel. Du får också lära dig att källkritiskt söka information på både bibliotek, Internet och genom att intervjua människor.

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar. OBS! Samhällsvetenskap Internationell söker du till i årskurs 1.

Beteendevetenskap

Här lär du dig om människors sätt att handla både som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du får kunskaper om grupprocesser, konflikthantering och vikten av ledarskap. Du lär dig att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar människans beteenden, känslor och tankar.

Medier, information och kommunikation

Här får du kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I undervisningen ingår också praktiska uppgifter där du får skriva, fotografera, filma och prova på att göra radio.

Samhällsvetenskap

Här studerar du bland annat det nutida samhällets politiska och historiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Du utvecklar din förmåga att självständigt och kritiskt granska vad som händer i din närhet och resten av världen. Du får lära dig se sammanhang och ge förslag på beslut och lösningar kring olika samhällsfrågor.

Exempel på hur ett schema kan se ut i åk. 1

Samhällsvetenskap Internationell

Här kan du läsa inriktning samhällsvetenskap med engelska som undervisningsspråk i de flesta kurser. Det ger en bra grund för fortsatta studier eller arbete utomlands och i Sverige. Det finns möjlighet till internationella utbyten. Samhällsvetenskap Internationell söker du till i årskurs 1.

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Emma Eurenius

Läste: Samhällsvetenskaps­programmet, Beteendevetenskap
Examen: 2015
Hemort: Frösön

 

För att bestämma vilket program hon skulle söka till gick Emma på programdagar, läste Gymnasiekatalogen och pratade mycket med sina föräldrar. Hon bestämde sig för att välja en bred utbildning som hon kände att hon alltid skulle ha nytta av.

 

– Har man gått Samhällsvetenskaps­programmet så kan man göra det mesta, mina klasskompisar pluggar nu till lärare, sjuksköterska, tandhygienist och socionom. Själv vill jag bli ekonom eller designer.

 

Man kan göra allt och lite till om man vill, ”Samhälle” är en perfekt grund att stå på. Inför gymnasievalet ger Emma rådet att ta det lugnt, inte välja utifrån vad vänner väljer utan välja efter vad man själv är intresserad av, det blir mycket roligare då och ens vänner kommer fortfarande finnas kvar.