Studerande elever

Valmöjligheter

Inriktningsval

Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet som istället erbjuder profiler. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program och som karaktäriserar programmet. För de flesta program gör man sitt inriktningsval i januari i årskurs ett. För Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet väljer elever inriktning redan vid gymnasieantagningen. Vad som gäller för de olika programmen och vilka inriktningar som erbjuds kan läsas på respektive programs sida.

Programfördjupningsval

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena (ämnen som alla elever på programmet läser och som sätter dess prägel och särskiljer det från andra program). Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Vissa program erbjuder olika val av kurser från ett paket och på vissa program är kurserna förvalda.

Individuellt val

Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val. Jämtlands Gymnasium erbjuder ett stort antal kurser inom olika områden, men utbudet skiljer sig för olika orter. Du har möjlighet att söka vilken nationell kurs som helst men för att kursen ska starta krävs att ett visst antal elever söker den.

Språkval

Till årskurs 1 på Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Du kan välja mellan steg 1, för dig som ej har läst språket tidigare eller saknar betyg i det aktuella språket, eller steg 3, för dig som på grundskolan läst och har betyg i det aktuella språket. För övriga program finns möjlighet att inom ramen för individuellt val läsa språk från årskurs 2 och 3.