Övrig vuxenutbildning

Jämtlands Vux har nöjet att erbjuda en mängd olika vuxenutbildningar. Här kan ni hitta mer information om våra övriga vuxenutbildningar. Du gör ansökan om att få studera till LärCentrum i den kommun som du är folkbokförd i.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är för dig som fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller en förvärvad hjärnskada samt saknar kunskaper som barn och ungdomar får i anpassad grund- eller gymnasieskola. Vi välkomnar dig som behöver förnya, förbättra eller repetera dina kunskaper. Här arbetar du i egen takt, utifrån dina egna förutsättningar och intressen. Du lär dig saker du kan använda och ha nytta av i ditt dagliga liv. Du kan läsa på grundläggande- eller gymnasial nivå.

 

De utbildningar vi erbjuder genomförs vid Jämtlands Vux, Wargentin i Östersund men vissa kurser kan även vara arbetsplatsförlagda.

Utbildning på Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) är en rättighet från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du är bosatt i Sverige och saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt att du har förutsättningar att följa kursen. För att studera på grundläggande nivå behöver du som har ett annat modersmål än svenska ha lägst betyg Godkänt i SFI kurs D – eller ha motsvarande kunskaper i svenska språket.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

 

SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning som avgör vilken studieväg du går. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar och söker när som helst under året. Efter du gjort din anmälan till SFI så får du ett brev från utbildningsanordnaren där det står när du ska börja skolan.

 

Utbildning i svenska för invandrare – SFI är en rättighet för dig från och med 1 juli det år du fyller 16 år och är bosatt i Sverige. För att ha rätt till SFI saknar du också grundkunskaper i svenska språket. Om du har grundkunskaper i norska eller danska får du inte studera SFI.

 

Jämtlands Vux bedriver denna utbildning i Bräcke och Bispgården.

Uppdragsutbildning för företag

Jämtlands Vux, Bräcke- Bispgården och Östersund kan erbjuda kurser i vissa av våra yrkesutbildningar.

Kontakta oss och berätta om era önskemål av utbildning.
Mejla till vux@jgy.se eller ring 010-490 26 32