Bibliotekarie hjälper elev inne på ett bibliotek

Våra bibliotek

Inom Jämtlands Gymnasieförbund finns integrerade folk- och skolbibliotek samt renodlade skolbibliotek. Alla biblioteken tillhandahåller skön- och facklitteratur för elever och personal inom Jämtlands Gymnasium.

Skolenheterna Bispgården och Åre/Järpen har integrerade folk- och skolbibliotek.

 

Skolenheterna Bräcke, Fyrvalla och Wargentin är renodlade skolbibliotek som finns för att bidra till elevers ökade måluppfyllelse i det som rör läsning, skrivande, informationssökning och källkritik. Biblioteken sköter även utlån av läromedel.

I biblioteket finner du

  • fack- och skönlitteratur
  • databaser som till exempel Nationalencyklopedin, Enc. Britannica, Alex författarlexikon och Artikelsök
  • dagstidningar och tidskrifter.
  • arbetsplatser för större och mindre grupper.
  • multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning.
  • kunnig och serviceinriktad personal.

 

Detaljerad information och länkar finns på intranätet.

Låneregler

Lånekort
Du använder din blipp som lånekort. Denna registrerar du i biblioteket eller i Läromedelscentralen (LC) vid ditt första lån.

 

Biblioteksböcker
Bibliotekets böcker får du låna i 6 veckor.  Återlämnas inte boken efter 6 veckor kommer du att få en påminnelse som sms eller e-post (obs att detta är en service från biblioteket, och vi kan inte garantera att påminnelsen alltid kommer fram). Lämnar du då inte tillbaka boken kommer en räkning att skickas hem till dig. Observera att denna räkning inte omfattar några förseningsavgifter, utan endast kostnaden för materialet i fråga. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. För utskick av betalningspåminnelse tillkommer avgift enligt gällande lag och förordning. När det gäller läroböcker går även påminnelsen till hemadressen.