Yrkesprogram

För dig som vill jobba direkt efter gymnasiet – hos oss finns det största utbudet av utbildningar som förbereder dig för arbetslivet. Oavsett om det handlar om att bygga, klippa hår eller hjälpa människor tillrätta, efter yrkesexamen är du redo för arbetslivet.

Vi är bra på det vi gör, bland annat är våra elevers tävlingsframgångar ett kvitto på det. För oss är det viktigt att vi kan skapa en naturlig koppling till arbetslivet och följaktligen har våra yrkesprogram minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

 

Du som läser ett yrkesprogram har möjlighet att läsa fler kurser i de gymnasiegemensamma ämnena för att bli behörig till högskolan. Det kan också finnas möjlighet att få huvuddelen av din yrkesutbildning på en arbetsplats, så kallad lärlingsutbildning. Det innebär att utbildningens praktiska delar sker ute på ett företag tillsammans med en handledare. Dina gymnasiegemensamma ämnen läser du på skolan där du också träffar yrkeslärare och mentor.