Välkommen till Jämtlands Gymnasium!

Aktuellt kring covid-19 2021-04-26

Fortsatt delvis fjärrundervisning på Fyrvalla och Wargentin terminen ut och i Åre minst fram till och med 14 maj.

Smittspridningen i länet är fortsatt hög. Förbundets skolor har olika förutsättningar utifrån storlek och elevantal. Fyrvalla och Wargentin kommer därför att ha växelvis fjärrundervisning på nationella program terminen ut fram till 11 juni. Åre har växelvis fjärrundervisning minst fram till och med 14 maj. Respektive skola prioriterar vilka elever som ska ha närundervisning utifrån pedagogiska behov.
Bispgården, Bräcke, Torsta och Wången kommer att fortsätta som nu med närundervisning för alla som inte har APL.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen ska fortsatt ha närundervisning. Vuxenutbildningen ska ha fjärrundervisning när det är möjligt.
Observera att planeringen kan komma att ändras om förbundet får nya rekommendationer från den regionala smittskyddsenheten.

För att hindra smittspridning i skolan är det av största vikt att:
1. Stanna hemma och testa sig vid minsta sjukdomssymptom
2. Stanna hemma tills du har fått testresultatet
3. Omedelbart meddela sin mentor och/eller rektor om man har smittats av covid-19

Studentavslutning 2021

Årets studentfirande kommer tyvärr inte kunna firas som vanligt men vi ska göra allt vi kan för att våra studenter ska få en minnesvärd dag trots pandemin. Vi avvaktar nu nationella och lokala restriktioner som kan påverka upplägget av dagen och begränsningar i antalet besökare.

Studentutspringet på Wargentin och Fyrvalla kommer att livesändas med möjlighet att titta på även i efterhand. Mer information kommer inom kort.

Datum för studentavslutningar har ändrats för några av förbundets skolor med anledning av pandemin.

4 juni                           Bispgården, Bräcke, Torsta, Wången

10 juni                         Fyrvalla

10-11 juni                   Wargentin*

11 juni                          Åre, Gymnasiesärskolan

* Programuppdelning Wargentin

10 juni:  EK, HT, HV, NA/NAI, RL, TE, VO

11 juni:  BF, ES, GYSÄR, HA, HU, Lärlingar, NIU, SA/SAI

Överlämningar

För att underlätta övergången till gymnasieskolan är det viktigt att en bra överlämning sker. Läs mer om våra rutiner för överlämning från grundskolan till Jämtlands Gymnasium

Överlämningsblanketten fylls i och skickas in senast 31 maj

Förälder Östersund

Genom Förälder Östersund får du möjlighet att utveckla din roll som förälder. Du får lära dig nya färdigheter och dela erfarenheter med andra föräldrar. Förälder Östersund anordnar kostnadsfria kurser, studiecirklar och föreläsningar för föräldrar som bor inom Östersunds kommun. Detta är till för dig med barn i åldern 0-18 år. Vi vänder oss till dig som vill utvecklas i relationen till ditt barn. Du får råd och tips för att hantera konflikter och få vardagslivet att flyta lite smidigare.
https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/barn–och-elevhalsa/foralder-ostersund.html

Ny verksamhet inom JGY Wargentin

JGY har startat ett projekt för att planera en gymnasieverksamhet för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Verksamheten vänder sig till elever inom hela JGY.
Uppdraget är att öka antalet platser på Lingonvägen samt att planera för ett sökbart nationellt program i mindre elevgrupper. Verksamheten kommer att ligga i N-huset på Campusområdet. Lingonvägens verksamhet flyttar dit med start ht-21. Det nationella programmet planerar att starta ht-22. Målet är att en högre andel elever i länet ska få rätt förutsättningar och uppleva skolan som meningsfull.

Har du frågor vänd dig till
Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
Tel: 010-490 25 09
Specialpedagog/projektledare

Driv ditt eget företag på sommarlovet, som sommarjobb!

Bor du i Östersunds kommun och har har rätt ålder för att söka kommunal feriepraktik så kan du själv eller tillsammans med dina vänner, ansöka om att driva ett eget företag på sommarlovet!

Programmet börjar måndag 14 juni och sista ansökningsdag är 14 mars! 

Våra gymnasieprogram

På Jämtlands Gymnasium erbjuder vi alla 18 nationella programmen, Introduktionsprogrammen, Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) samt Riksidrottsgymnasium (RIG). Vi finns i Östersund, Bispgården, Ås, Bräcke, Alsen och Åre. Vi har Jämtlands största utbud av utbildningar på gymnasienivå.

Information om våra program hittar du HÄR

Våra programfilmer hittar du HÄR

Filmer från digitala programdagen hittar du HÄR

Frågor och svar till elever

Här har vi samlat vanliga frågor gällande corona, vår hantering av krisen, och anpassning av situationen för dig som elev.

Bageri & Restaurang

Våra duktiga elever från Restaurang- och livsmedelsprogrammet gör härliga bakverk och lagar goda luncher tillsammans med personalen.

Välkommen!