Välkommen till Jämtlands Gymnasium!

Aktuellt kring covid-19 2021-02-22
Jämfört med i höstas har det varit relativt få smittfall bland elever under de senaste veckorna. Som tidigare konstaterar regionens smittskyddsenhet att smittan i huvudsak sprids utanför skolmiljön. För att hindra smittspridning i skolan är det fortfarande av största vikt att:
1. Stanna hemma och testa sig vid minsta sjukdomssymptom
2. Stanna hemma tills du har fått testresultatet
3. Omedelbart meddela sin mentor och/eller rektor om man har smittats av covid-19

Vi fortsätter att följa de nationella riktlinjerna som innebär att färre elever än normalt har undervisning på skolan. Eleverna växlar mellan närundervisning och fjärrundervisning minst till och med 1 april. För närvarande har cirka två tredjedelar undervisning på skolan och en tredjedel i hemmet, men det kan variera utifrån lokala förutsättningar på våra sju skolor.
Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen har endast närundervisning

Vi följer dagligen utvecklingen av smittspridningen i länet och har kontakt med regionens smittskyddsenhet. Läget kan snabbt förändras i olika riktning. Observera att planeringen också kan ändras till följd av nya besked från regeringen/FHM under de kommande veckorna.

Frågor om planeringen på respektive skola kan ställas till elevens rektor.

Viktigt att komma ihåg! 

  • Stanna hemma vid symptom: hosta, snuva, feber, huvudvärk (annorlunda/starkare än din “vanliga” huvudvärk).
  • Om du har symptom, även milda, boka provtagning via 1177. Detta är viktigt för smittspårning.
  • Stanna hemma tills du fått ditt provsvar!
  • Om du har symptom träffa så få personer som möjligt.
  • Gå hem ifrån skolan om du känner dig “hängig”.

Ny verksamhet inom JGY Wargentin

JGY har startat ett projekt för att planera en gymnasieverksamhet för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Verksamheten vänder sig till elever inom hela JGY.
Uppdraget är att öka antalet platser på Lingonvägen samt att planera för ett sökbart nationellt program i mindre elevgrupper. Verksamheten kommer att ligga i N-huset på Campusområdet. Lingonvägens verksamhet flyttar dit med start ht-21. Det nationella programmet planerar att starta ht-22. Målet är att en högre andel elever i länet ska få rätt förutsättningar och uppleva skolan som meningsfull.

Har du frågor vänd dig till
Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
Tel: 010-490 25 09
Specialpedagog/projektledare

Driv ditt eget företag på sommarlovet, som sommarjobb!

Bor du i Östersunds kommun och har har rätt ålder för att söka kommunal feriepraktik så kan du själv eller tillsammans med dina vänner, ansöka om att driva ett eget företag på sommarlovet!

Programmet börjar måndag 14 juni och sista ansökningsdag är 14 mars! 

Våra gymnasieprogram

På Jämtlands Gymnasium erbjuder vi alla 18 nationella programmen, Introduktionsprogrammen, Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) samt Riksidrottsgymnasium (RIG). Vi finns i Östersund, Bispgården, Ås, Bräcke, Alsen och Åre. Vi har Jämtlands största utbud av utbildningar på gymnasienivå.

Information om våra program hittar du HÄR

Våra programfilmer hittar du HÄR

Filmer från digitala programdagen hittar du HÄR

Frågor och svar till elever

Här har vi samlat vanliga frågor gällande corona, vår hantering av krisen, och anpassning av situationen för dig som elev.

Bageri & Restaurang

Våra duktiga elever från Restaurang- och livsmedelsprogrammet gör härliga bakverk och lagar goda luncher tillsammans med personalen.

Välkommen!