Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program där du som elev förbereds för att kunna jobba inom något av dessa områden.

Du som elev får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig som elev för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter inom- eller utomhus men också med markarbeten eller underhåll av parkmiljöer. Du får träna på enklare vaktmästarsysslor och arbetsuppgifter såsom att klippa gräs, skotta snö, enklare bilvård och vedhantering. På detta program finns möjligheten att läsa läsa trafikteori och för en del av våra elever kan det även bli aktuellt att ta truck eller traktorkort.

 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

 

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du Anpassad gymnasieskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.