Skolans medarbetare umgås i personalrum

Förbundsledning

Mikael Cederberg

Mikael arbetar som förbundsdirektör och ansvarar för strategiska och operativa frågor runt verksamhetens utveckling, ledning och finansiering. Firmatecknare.

 

Tel: 010-490 24 01

 

Mia Kvist

Mia är områdeschef för rektorsområde 1. I RO1 ingår Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Introduktionsprogrammen; Språkintroduktion (IMS) och IM Flex, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskaps programmet – Flex, Vård- och omsorgsprogrammet, Anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning. Som områdeschef har hon ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogisk utveckling.

 

Tel: 010-490 24 04

 

Ingela Anderzon

Ingela är områdeschef för rektorsområde 2. I RO 2 ingår , Estetiska programmet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Humanistiska programmet, Introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ(IMA), Lärlingsprogrammet, NIU/LIU Idrottsprogrammet, och Samhällsvetenskaps programmet. Som områdeschef har hon ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogisk utveckling.

 

Tel: 010-490 24 06

 

Kjell-Åke Skoog

Kjell-Åke är områdeschef för rektorsområde 3 och rektor för JämtlandsVux. I RO3 ingår skolorna Fyrvalla, Bispgården och Bräcke med följande program; Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, Introduktionsprogrammen och vuxenutbildning inom Bygg- och anläggning, El och energi, VVS- och fastighet, Vård och omsorg, SFI och industriutbildning inom CNC och svets. Som områdeschef har han ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogiska utveckling.

 

Tel: 010-490 24 13

 

Tova Hultqvist

Tova är områdeschef för Rektorsområde 4. I RO4 ingår Ekonomiprogrammet, Fordonsprogrammet, Hotell-och Turismprogrammet, Introduktionsprogrammet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Restaurang-och livsmedelsprogrammet, RIG- riksidrottsgymnasiet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet. Som områdeschef har hon ett övergripande ansvar för rektorsområdets personal, ekonomi och pedagogisk utveckling.

 

Tel: 010-490 29 01

 

Henrik Persson

Henrik arbetar som ekonomichef. Han ansvarar för budget och verksamhetsplan, budgetuppföljning (delårsrapporter), årsredovisning. Han arbetar också med redovisningsfrågor, räkenskapssammandrag (statistik) och deklarationer.

 

Tel: 010-490 24 21
Mobil: 070-1806407

 

Anneli Ekman

Anneli arbetar som HR-chef och har det övergripande ansvaret för förbundets strategiska personalarbete. Hon ansvarar för processerna som bland annat rör rekrytering, ledarskap, rehabilitering, hälsa och arbetsmiljö, lönebildning, attraktiv arbetsgivare samt att utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationerna. Anneli stödjer också cheferna i deras arbete med personalfrågor och ger råd inom det arbetsrättsliga området.

 

Tel: 010-490 24 24
Mobil: 070-190 73 29

 

Göran Larsson

Göran arbetar som planeringschef. Han planerar och analyserar läsårstider, elevunderlag och tjänsteutlägg inför kommande läsår. Han är systemansvarig för elevregistret Quiculum och ansvarig för skolans digitalisering. Han arbetar också med ärendeberedningar och redovisningar för huvudmannen.

 

Tel: 010-490 24 23

 

Märith Jonsson

Märith är verksamhetschef för Elevhälsan. Här finns centralt samordnade skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare och skolpsykolog. Som verksamhetschef har hon ett övergripande ansvar för elevhälsans personal, ekonomi och yrkesmässiga utveckling. Hon har även ansvar att fördela elevhälsans resurser i hela förbundet.

 

Tel: 010-490 24 12