Visselblåsning

Jämtlands Gymnasieförbund har inrättat en visselblåsarfunktion som möjliggör skydd för personer som rapporterar om allvarliga missförhållanden man fått kännedom i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Alla rapporteringar om missförhållanden, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram, ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt och den som rapporterar är skyddad enligt lag.

Här nedan hittar du förbundets riktlinjer och rutiner för visselblåsning.