Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Vad kan din studie- och yrkesvägledare hjälpa till med?

Under din gymnasietid kommer du att få ta del av information om utbildning och arbetsmarknad både i klass och individuellt.

 

Studie- och yrkesvägledaren erbjuder också vägledningssamtal när du har frågor och funderingar kring dina nuvarande studier eller kring vad du ska göra efter gymnasiet.

 

Du kan t ex få hjälp med att:

  • bli medveten om dig själv; dina behov, intressen och förutsättningar
  • se dina möjligheter och begränsningar
  • ta reda på vilka dina mål är
  • ta reda på vilka alternativ som finns
  • ta reda på hur du kan gå tillväga för att nå dina mål
  • söka och värdera information om det svenska utbildningssystemet, yrken och arbetsmarknad
  • fatta egna och välgrundade beslut
  • göra en handlingsplan med mål och delmål

 

Studie- och yrkesvägledaren är opartisk och oberoende och har dig som elev i fokus. Studie- och yrkesvägledaren följer Vägledarföreningens etiska riktlinjer.

Vanliga frågor och svar

Det finns tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Ja, du har möjlighet att skaffa dig grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, och för vissa program, i det programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ibland måste du läsa ett utökat program för att få grundläggande högskolebehörighet.

Du har rätt att söka utbildning på annan ort om den inte finns i din hemkommun. Genom frisökningen kan du söka utbildningen på annan ort även om den finns i din hemkommun. Då tas du emot i mån av plats.

Efter varje avslutad kurs. Det innebär att du får ett slutbetyg i några kurser redan i åk 1.

Varje ämne är indelat i ett antal kurser och många kurser bygger varandra

Ett yrkesprogram ska vara grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Det ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det ska leda till att du blir anställningsbar och det kan ge dig förutsättningar för eget företagande.

 

De högskoleförberedande programmen ska utgöra en grund för fortsatt utbildning på högskolenivå, främst inom det aktuella programmets område. Du blir väl förberedd för fortsatta studier på universitet och högskolor. Du läser mer engelska och svenska än elever på yrkesprogram och examensmålen betonar vetenskaplighet.

På all program ingår ett gymnasiearbete. Det är ett större självständigt arbete där du har möjlighet att fördjupa dig inom dina karaktärsämnen. Betygssätts med godkänt (E) eller icke godkänt (F).

Godkända betyg i svenska /svenska som andra språk, engelska, matematik. För yrkesprogram godkänt i ytterligare fem ämnen. För högskoleförberedande program godkänt i ytterligare nio ämnen: för ekonomi-humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av dessa ämnen vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av dessa ämnen vara biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet gäller vilka nio ämnen som helst.

För de elever som är obehöriga till nationellt program införs fem introduktionsprogram ht 2011. De skall hjälpa dig vidare till fortsatta studier på ett nationellt gymnasieprogram eller till att komma in på arbetsmarknaden.

Det kan bara du avgöra, det är ditt val. Bra att tänka på:

– Välj något du är intresserad av

– Ta reda på fakta var nyfiken ju mer du vet desto lättare att fatta ett bra beslut

– Ta det lugnt, ta tid på dig besök skolorna

– Det är viktigt att du pratar med din studie- och yrkesvägledare om du känner dig osäker över ditt val

– Ju mer du vet desto säkrare blir du i ditt val