Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan ges till dig som har lång resväg från föräldrahemmet till skolan. 

För elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommun) gäller följande villkor för att söka inackorderingstillägg. Du måste skicka in en ansökan inför varje nytt läsår. Beslut skickas ut senast i september för ansökningar som inkommer under sommaren.

 

OBS! Kom ihåg att anmäla ditt bankkonto direkt till Nordea för utbetalning av inackorderingstillägget. Logga in på Nordeas webbsida www.nordea.se/anmalkonto  ange arbetsgivarnummer 646907 när det efterfrågas. Kom även ihåg att anmäla konto för elev som blir myndig under läsåret. Saknas mobilt bankid finns, på webbsidan, ett formulär under rubriken ”Bankid saknas” som istället ska användas. Formuläret ska sparas ner efter ifyllande och därefter skickas in till Nordea.

 

Om inget konto finns anmält betalas pengarna ut på en utbetalningsavi.

 

Ersättningsbeloppen uppdateras utifrån prisbasbeloppet (läs mer i filen Regler- och villkor för inackorderingstillägg nedan) och från och med 2024 gäller följande beloppstabell;

  • 55-124 km 1910 kronor
  • 125-224 km 2110 kronor
  • 225-899 km 2310 kronor
  • 900 km – 2510 kronor

Ansök om inackordering

Du ansöker om inackordering via vår E-tjänst, e-tjanster.jgy.se ,där du också kan följa ärendets status.

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. (Skollagen 15 kap §32)

 

OBS! Du som går på friskola söker inackorderingstillägg hos CSN!