Industritekniska programmet (IN)

Industrin är stark. Svensk teknik är effektiv och efterfrågas. Dessutom har industrin ett stort behov av kunniga medarbetare. På Industritekniska programmet har du praktikperioder som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden.

Det Industritekniska programmet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom teknikföretag. Du lär dig svetsa, svarva, fräsa, hur utrustningen fungerar och hur produkternas kvalitet kan säkras.

Vi har ett nära samarbete med branschföretagen i regionen och i utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute på något eller några av dessa företag. Både Fyrvalla och Bispgården erbjuder programmet som lärlingsutbildning vilket innebär att du genomför minst hälften av utbildningen på ett eller flera företag. Läs mer på Lärlingsutbildning.

I Bispgården omfattar utbildningen ett brett paket med yrkesinriktade branschkurser; heta arbeten, ESA, SSG Entre, Säkra lyft, skyliftutbildning samt Arbete på väg. CNC operatör erbjuds certifiering till grön nivå – yrkeskompetens vid maskin.

På Fyrvalla erbjuds du möjligheten att under tredje läsåret ta truckkort samt gå utbildningen Heta arbeten.

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Produkt och maskinteknik

Här får du kunskap om hur du programmerar datorstyrda maskiner och om olika material som används i produktionen. Du får lära dig hur man arbetar efter ritningar och producerar varor.

Exempel på yrken

Maskinoperatör, Cnc-operatör, montör, automationstekniker.

Studieort

Bispgården

Fyrvalla

 

Svetsteknik

Här lär du dig om olika svetstekniker och plåtbearbetningar. Du lär dig bland annat de vanligaste svetsmetoderna som metallbåge, Mig-Mag, Tig, gassvetsning och lödning. Väljer du att gå utbildningen i Bispgården har du också möjlighet att utbilda dig till Internationell kälsvetsare i svetsmetoden Mig-Mag. Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som ställs på bland annat lärare och utrustning.

Exempel på yrken

Internationell svetsare, svetsare, industriplåtslagare, montör.

Studieort

Bispgården

Fyrvalla

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Lärlingsutbildning i Bispgården med yrkestekniskt basår

I Bispgården går du som elev ett yrkestekniskt basår och påbörjar sedan lärlingsutbildningen läsår två. Läs mer om lärlingsutbildning i Bispgården.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.
Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Wilhelm Nygren Stavenfors

Inriktning: Produkt och maskinteknik
Examen: 2018
Hemort: Pilgrimstad

 

Wilhelm tycker att det bästa med utbildningen är att han får lära sig nya saker på ett mer praktiskt sätt och att man får visa vad man går för.

 

– Det är väldigt mycket praktiskt lärande, det är nog det mest speciella med utbildningen. Man lär sig att göra och läsa ritningar och programmera CNC-maskiner. Utöver det lär man sig produktutveckla och skapa egna prylar, säger Wilhelm.

 

Efter studenten planerar Wilhelm att jobba och spara ihop pengar och flyttar sedan förmodligen utomlands.