Revision

För kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna eller begäran om revisionshandlingar kontakta förbundssekreterare Emma Wester. Revisionsberättelserna för de senaste åren finns att läsa till höger.

Revisorer 2023–2026

Torbjörn Näslund
Förtroendevald revisor Bräcke kommun

 

Gunnar Heibring
Förtroendevald revisor Krokoms kommun

 

Håkan Lindström
Förtroendevald revisor Ragunda kommun

 

Per-Henrik Olsson
Förtroendevald revisor Åre kommun

 

Peter Bodemyr
Ordförande, förtroendevald revisor Östersunds kommun