Två elever som studerar ett nationellt program

Nationella program

Anpassad gymnasieskola inom Jämtlands Gymnasium erbjuder fem nationella program som alla är yrkesinriktade.

På alla våra nationella program läser du fyra år. Utbildningarna omfattar 2500 poäng och har en garanterad undervisningstid på 3600 timmar. Du kommer läsa olika ämnen och för varje ämne finns en egen ämnesplan. De olika ämnena kommer du att läsa i form av en eller flera kurser och efter varje avslutad kurs sätts ett betyg på dina insatser i kursen.

 

När du läser på någon av våra nationella program så innebär det att du läser en yrkesinriktad utbildning. Du kommer att få läsa ämnen och kurser som du känner igen från Anpassad grundskola, såsom svenska, engelska och matematik. Utöver dessa kommer du också att läsa ämnen och kurser som har att göra med det yrkesområde som ingår i ditt program samt praktiskt öva på dessa kunskaper i olika former. Ett sätt att praktiskt öva de yrkeskunskaper som du har lärt dig på skolan är genom att ha praktik, eller som det ofta kallas för, ”arbetsplatsförlagt lärande” (APL).  Hos oss kommer du att få vara ute på totalt 22 veckors APL under din utbildningstid.

 

När du går på ett nationella program så har du ett skolschema som du följer. Det innebär att du ser vilka olika ämnen som du läser, vilken tid du läser olika ämnen, i vilket klassrum du ska vara och vilken lärare som du har.

 

Alla elever på nationella program läser under utbildningstiden Anpassade gymnasieskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupningar samt individuellt val-kurser. Alla elever får även göra Anpassad gymnasieskolearbete i slutet av sin utbildning.

Anpassade gymnasieskole­gemensamma ämnen:

är olika kurser som alla på Anpassad gymnasieskola läser oavsett vilket program som de går på. Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet.

Program­gemensamma ämnen:

är ämnen med olika kurser som alla på just ditt program och i din klass läser. Dessa kurser och ämnen ska lära dig viktiga saker som du behöver när du läser på just ditt program och när du senare ska sysselsätta dig, jobba eller praktisera.

Programfördjupning- Skolans val:

är olika ämnen med kurser som skolan valt ut och som du som elev kan välja mellan. Det är kurser där du kan välja att inrikta dig och lära dig extra mycket om den yrkesinriktning som finns inom ditt yrkesprogram.

Anpassad gymnasieskolearbete:

är en lite större skoluppgift, som du gör under ditt sista år på Anpassad gymnasieskola. I arbetet fördjupar du dig inom ett arbetsområde och visar att du är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet riktar sig mot.

Våra nationella program