Individuella programmet

Individuella programmet vänder sig till dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina egna förutsättningar och där mer stöd är möjligt att få under utbildningstiden. På detta program läser du som elev ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella programmet är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge dig som elev kunskaper för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, samt ge dig goda förutsättningar för att kunna delta i samhället. Innehållet på det individuella programmet kan utformas utifrån dina individuella behov och förutsättningar.

På det individuella programmet får du läsa följande ämnesområden:

Estetisk verksamhet

Som en elev i vår verksamhet får du möjlighet att ha mycket musik då vi ofta har musik som ett regelbundet inslag i skolan. Teckensång är en av veckans höjdpunkter. Då sjunger vi enklare sånger och använder oss av tecken som stöd. På skolan har vi även en egen orkester som kallas för Towes orkester, som bland annat spelar på på skolan, på förskolor och äldreboenden runt om i länet. Vi har även en egen konsert varje vår där våra elever ofta är mycket delaktiga. Utöver musik så målar vi med olika tekniker och provar att skapa i olika typer av material.

Hem- och konsumentkunskap

I detta ämnesområde får du som elev hos oss träna på vardagsuppgifter för att i så hög grad som möjligt klara av att sköta hemmet och den egna ekonomin när gymnasietiden är över. Vi lagar mat och bakar tillsammans. Vi gör inköp och jämför priser, handlar lokalt och på secondhand. Vi går till tvättstugan och använder olika maskiner för att förstå hur dessa används.

Idrott och hälsa

Hos oss tycker vi att rörelse i alla former är väldigt viktigt och därför börjar vi alltid dagen med en promenad. Under idrottslektionerna är vi antingen i idrottshallen eller utomhus. Vi nyttjar även skolans gym ibland och en förmiddag i veckan simmar vi på badhuset. I detta ämnesområde pratar vi om att det vi äter är en viktig del i en hälsosam livsstil och ett gott välmående.

Natur och Miljö

Är ett ämnesområde som innefattar mycket olika inslag. Här källsorterar vi samt plockar skräp, och om det är möjligt försöker vi att göra konst av det som  vi hittat. Vi har tillgång till ett smådjurshus med bland annat hamstrar, kaniner, fåglar och ormar och besöker detta ibland. Vi arbetar med praktisk matematik och gör roliga experiment som exempelvis att skapa egna lavalampor.

Individ och samhälle

Vi tycker att det är viktigt att du som elev hos oss får uppleva och lära dig vad samhället har att erbjuda. Några sätt som vi utvecklar kunskaper om detta är  genom att träna på att åka buss, göra studiebesök av olika slag, låna böcker på biblioteket och åka tåg tillsammans. Vi pratar även om demokratin i det stora och lilla samhället och vad du som individ kan påverka när det gäller klass och i vårt samhälle.

Språk och kommunikation

Här får du möjlighet att lära och utveckla din förmåga att samtala med andra. Vi använder oss av kommunikation i olika former för att möta alla olika behov bland våra elever. Några kan behöva stöd av bilder och tecken i sin kommunikation och för andra kan ljud, dofter eller fokus på kroppsspråk vara viktiga delar när det gäller kommunikation. En del av våra elever läser enklare engelska och svenska i deras undervisning i språk och kommunikation. Hos oss finns även möjligheten att använda olika redskap, bland annat får alla elever tillgång till Ipad och så ges möjlighet att få tillgång till datorer med flexiboards.  

Du som elev på det individuella programmet kan ha praktik om rektor bedömer att det gynnar dig. En vanligare form av praktik är den som äger rum inom daglig verksamhet, där både du som elev och daglig verksamhet får möjlighet att se vilken form av sysselsättning som kan vara meningsfull för dig att ha under en praktik och eventuellt även efter studenten.

 

Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren varje elevs kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper.

 

På det individuella programmet kan du som elev korsläsa, vilket innebär att du kan kombinera att läsa ämnesområden och ämnen från nationella program. Det är alltid rektorn som bestämmer vad som går att kombinera.

 

När du läser på individuella programmet har du ett schema som visar vilka ämnesområden som du läser, vilken dag och tid du läser viket och vilken lärare som du har i varje ämnesområde.