Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet är för dig som gillar att fördjupa dig i historia och kultur – det som gör oss människor till det vi är. Studiebesök, teater, konserter och språkutbyten är inslag i utbildningen.

Om du tycker om att möta nya människor och kulturer så är humanistiska programmet något för dig. Här får du en bred högskoleförberedande utbildning och du kan plugga vidare till exempelvis jurist, psykolog, journalist, polis, lärare, översättare, tolk, kulturvetare och socionom.

Det centrala i utbildningen är svenska, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi – ämnen för dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar.
Humanistiska programmet på Jämtlands Gymnasium är den lilla skolan i hjärtat och centrum av den stora. Vi har ofta gemensamma aktiviteter för alla elever inom programmet. Studiebesök, teater, konserter och utbyten med andra länder är självklara inslag i utbildningen.

Språk och kultur ger dig de redskap du behöver i en alltmer globaliserad värld. Din förståelse för andra människor och kulturer ökar. Du blir en person som lätt tar kontakt med andra människor och vågar stå för dina tankar. Du blir en humanist!

På Jämtlands gymnasium erbjuder vi Humanistiska programmet med inriktning, kultur.

Kultur

Vi fokuserar på människans tänkande och skapande och du får fördjupa dig i litteratur, konst, svenska, historia, film och filosofi. Du läser även kultur- och idéhistoria där du lär dig om olika stilar inom konst och musik och funderar över vad som menas med kultur. I litteraturen möter du betydelsefulla författare från olika epoker, kulturer och delar av världen.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Alexandra Löfgren

Inriktning: Språk
Examen: 2019
Hemort: Dvärsätt

 

Alexandra har ett stort intresse för olika kulturer då det känns meningsfullt och roligt att lära sig om främmande traditioner och sedvänjor. Att det blev Humanistiska programmet var just för kunskapen och kontakten med andra länder och människor.

 

– Det bästa med utbildningen är språklektionerna och utbytena. Tack vare språken som vi studerar skapas fler möjligheter att kommunicera med nya människor vilket känns väldigt viktigt när globaliseringen ökar, säger Alexandra.

 

Hon tycker att utbytena också är väldigt givande när man får sätta sig in i en annan kultur och utvidga sina perspektiv samt lära sig mer om andra levnadssätt. Efter studenten är Alexandra säker på att hon vill ut i världen för att träffa nya människor och utforska fler kulturer.